Alçalan Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Alçalan:
Yükselenin tam karşısında ve doğum anında Batı ufkunda yer alan burç.

Alçalan ile ilgili benzer terimler:

Agemedes : Ünlü heykeltraş ve mimar, Delphoi'deki Apollon tapınağını yaptı.devam

Laodike : Priamos'un en güzel kızı. Heliakon ile evlenmişti. Daha çok gençken Troia'devam

İtys : Thrakia kralı Tereos ile Prokne'nin oğlu.devam

Taras : Poseidon ile Satyra adlı bir perinin oğlu. İtalya'da Tarente şehrinin kurudevam

Helle : Phriksos'un kardeşi. Çanakkale boğazı eski adı olan Helles Pontos adını ondevam

Egestes : (Akestes) Sicilya'da Krimisos ırmağının tanrısının oğludevam