Alçak Gerilim (AG) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Alçak Gerilim (AG):
Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerilim olup, kilovolt (kV) veya Volt (V) ile ölçülür. Etkin değeri 1000 Volt (dahil) altında olan gerilimdir.

Alçak Gerilim (AG) ile ilgili benzer terimler:

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) : Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.devam

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam