Albunea Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Albunea:
Bir peri kızı.

Albunea ile ilgili benzer terimler:

İphistos : Oikhalia kralı Eurytos'un oğlu. Arganuatlar seferine katıldı. Herakle tardevam

Deioneus : Dia'nın babası İksiyon onu kızgın kömür dolu bir hendeğe atıp yamıştı.devam

Uranos : En eski tanrı. Gaia'nın oğlu ve kocası.devam

Eurynomos : Yeraltı tanrılarından biri. Yere gömülen ölülerin etlerini yer kemikledevam

Alkestis : Pelias ile Anaksibia'nın kızı, kral Admetos'un karısı.devam

Ate : Hata ve günah tanrıçası, insanların basiretini bağlardı.devam