Albumasar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Albumasar:
Horasan' da etkili olmuş ünlü bir Arap Astrolog' u. (ASTRONOMiAN APOTELESMA) isimli kitabın yazarı.

Albumasar ile ilgili benzer terimler:

Tantalos : Batı anadoluda Lydia kralı. Zeus ile Plouto'nun oğlu. Sipylos(Manisa) dağınddevam

Opheltes : Nemea kralı Lykurgos ile Eurydike'nin oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldüdevam

Himeros : Aşk isteğinin sembolü Eros'a arkadaşlık ederdi.devam

Rhea : Dağlık bölgelerin tanrıçası idi. Bir adı da İdalı ana idi. Zeus'u onun büyütdevam

Ortygia : Leto'nun kızkardeşi. Kendisine aşık olan Zeus'tan kaçtığı için baş tanrı onu devam

Açık Evren : Genişlemeyi durduracak kadar maddeye (yerçekimine) sahip olmayan evren.devam