Albumasar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Albumasar:
Horasan' da etkili olmuş ünlü bir Arap Astrolog' u. (ASTRONOMiAN APOTELESMA) isimli kitabın yazarı.

Albumasar ile ilgili benzer terimler:

Nyktime : Lesbos kralı Epopeus'un kızı. Babasına gönül verdiği için tanrılar onu yaradevam

Hrpalyke : Tkrakia kralının kızı, küçük yaşta annesini kaybettiğinden babası onu kısradevam

Memnon : Eos ile Tithonos'un oğlu. Akhilleus tarafında öldürüldü.devam

Nisos : Athena kralı Pandion'un oğlu. Syklla adında bir kızı vardı. Syklla Minos'devam

Afel (yer öte) : Bir cismin yörüngesinde Güneş'e en uzak olduğu nokta.devam

Danae : Argos kralı Akrisios'un kızı.devam