Albumasar Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Albumasar:
Horasan' da etkili olmuş ünlü bir Arap Astrolog' u. (ASTRONOMiAN APOTELESMA) isimli kitabın yazarı.

Albumasar ile ilgili benzer terimler:

Syrna : Karia bölgesinin kralı olan Damaethos'un kızı. Damdan düşerek bütün kedevam

Poldeukes : Kastor'un ikiz kardeşi. İki kardeşe Dioskur'lar adı verilir.devam

Tanais : Okeanos ile Tethys'in oğlu, bugünkü Don nehrinin tanrısıdevam

Aisa : Kader Tanrısı Moira'nın başka bir adı.devam

Alkakoden : Bir insanın horoskopta takvim cinsinden yaşam uzunluğunu gösteren gezegendevam

Satyr'ler : Silenler adı ilede tanınan Satyr'ler ikinci derecede gelen kır tanrıladevam