Albion Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Albion:
Poseidon'un oğlu olan müthiş bir dev. Heracles ile yaptıkları kavgadan galip çıkınca Zeus kardeşi Bergion ile onun başlarına taş yağdırdı.

Albion ile ilgili benzer terimler:

Helenos : Priamos'un oğlu. Troia'lıların kahini. Yunanlılara tahta atı yapmalarını devam

Thyia : Deukalion'un kızı. Zeus'tan Makedonia adında bir kızı olmuştu.devam

Evenos : Ares ile Demonike'nin oğlu. Etolia krallarından biri. Marpassa adında ki devam

Lykios : Babilli Klinis'in oğlu. Tanrılara eşek kurban ettiği için kargaya çevrildi.devam

Herme'ler : Yolların koruyucularıdevam

Khimaereus : Prometheus ile Atlas'ın kızı Keleano'nun iki oğlundan biri.devam