Albfuss Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Albfuss:
Gezegenlerin gökyüzünde 5 köşeli bir yıldız şeklinde görünmesi hali veya Venüs gezegenini 8 yılda 5 geri harekete başladığı noktanın geometrik olarak birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan şekil. Ezoterizm'de kadının ve kutsal dişinin sembolüdür.

Albfuss ile ilgili benzer terimler:

Kentaurlar : Dev cüsseli acayip yaratıklar, üst kısmı insana alt kısmı da ata benzedevam

Eos : Şafakdevam

Penia : Fakirlik tanrıçası.devam

Melos : Delos'lu bir delikanlı, Adonis'in arkadaşıydı. Pelia adlı bir kızdan Mdevam

Euros : Eos ile Astraeos'un oğlu. Güney-batı rüzgarı olarak bilinir.devam

Leomedon : Troia kralı İlos ile Euridike'nin oğlu ve Priamos'un babası.devam