Albfuss Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Albfuss:
Gezegenlerin gökyüzünde 5 köşeli bir yıldız şeklinde görünmesi hali veya Venüs gezegenini 8 yılda 5 geri harekete başladığı noktanın geometrik olarak birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan şekil. Ezoterizm'de kadının ve kutsal dişinin sembolüdür.

Albfuss ile ilgili benzer terimler:

Mestra : Erysikhthon'un kızı. Poseidon'un sevgilisi, Mestra'nın babası Demeter'devam

Egeria : Romalıların doğum tanrıçası.devam

Hippe : Kentaur, Khrion'un kızı. Eole'den hamile kalınca babasının korkusundandevam

Enyalios : Savaş tanrısı Ares'in adlarından biri.devam

Polksena : Priamos ile Hekaube'nin kızı.Yunan kahramanlarından Akhileus bu kıza gdevam

Thaumas : Pontos ile Gaia'nın oğlu. Okeanos'un kızı Elektra ile evlendi. İris ile Hadevam