Albedo (Aklık, Aklık derecesi) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Albedo (Aklık, Aklık derecesi):
Bir cismin ışığı yansıtma gücü; cismin yansıttığı ışınımın, aldığı ışınıma oranı.

Albedo (Aklık, Aklık derecesi) ile ilgili benzer terimler:

Kütle Çekimi : Kütlesi olan maddeler arasındaki çekim kuvveti.devam

Odak Uzaklığı : 1- Odak uzaklığı = Açıklık (mm) * Odak Oranı olarak tanımlanabilir. Ya da mdevam

Astronomik Birim (AB) : Güneş'in merkeziyle, Dünya'nın merkezi arasındaki ortalama uzaklık 1 Adevam

Ayırma Gücü : Bir teleskopun yakın yıldızları ayırma gücü, veya gökcisimlerinin incedevam

Çift Yıldız : 1- Birbirinin çekim etkisinde bulunan ve böylece ortak kütle merkezi çevredevam

Mor Ötesi : Dalga boyu mor renkli ışığınkinden daha kısa (yaklaşık 4000 A° dan küçük) odevam