Alay Emini Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Alay Emini:
Yüzbaşıdan büyük, binbaşıdan küçük, askeri kâtip sınıfından bir vazifenin unvanıydı. Alay kâtipliğinden terfi ederek tayin olunur ve alayın idari ve hesap işleriyle meşgul bulunurdu. Zabitler gibi resmi elbiseler giyerdi. Alay eminleri binbaşılığı da terfi olabilir, oradan da diğer zabitler gibi yükselmeye devam edebilirdi.

Alay Emini ile ilgili benzer terimler:

Su nazırı : Su işlerinin organizasyonundan sorumlu olan ve devşirme ve acemi oğlanlardevam

Kasabbaşı : Sarayda hizmet gören kasabların başı.(Kethüdayı Kassaban)devam

Hünkâr Mahfili : Camilerde hükümdara ayrılan bölüm. Bazen galerinin bir bölümü, bazen adevam

Ağa Kapısı : Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "resmidevam

Cönk : Halk şairlerinin şiirlerini topladıkları defterler.devam

Halife : Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların lideri ve şeriatın koruyucdevam