Alay Emini Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Alay Emini:
Yüzbaşıdan büyük, binbaşıdan küçük, askeri kâtip sınıfından bir vazifenin unvanıydı. Alay kâtipliğinden terfi ederek tayin olunur ve alayın idari ve hesap işleriyle meşgul bulunurdu. Zabitler gibi resmi elbiseler giyerdi. Alay eminleri binbaşılığı da terfi olabilir, oradan da diğer zabitler gibi yükselmeye devam edebilirdi.

Alay Emini ile ilgili benzer terimler:

Molla : Büyük kadı, Kadı'nın bir üst derecesi, eyalet kadısı.devam

Hünkâr Kasrı : Padişahlara mahsus küçük donanıma sahip camiye bitişik odalardır.devam

Cülüs : Padişahın tahta çıkması.devam

Namazgah : Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış yer.devam

Alay Meydanı : Topkapı Sarayı'nda, "orta kapı" ile "babü's-saade" arasındaki sahaya adevam

Abkeş : Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile ydevam