Akuilon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Akuilon:
Eos ile Ailos'un oğlu. Doğuştan saçları beyazdır ve yılandan bir kuyruğu vardır.

Akuilon ile ilgili benzer terimler:

Parthenopaieos : Thebai şehrine karşı yürüyen yedi şeften biri.devam

Helle : Phriksos'un kardeşi. Çanakkale boğazı eski adı olan Helles Pontos adını ondevam

Pelasgos : Yerin oğlu. Pelagların atası oldu.devam

Despoina : Demeter'in Posidon'dan olan kızı Persophene'in bir diğer adı.devam

Penthesileia : Amazonların kraliçesi. Ares ile Otreranın kızı. Troia savaşı sırasında Adevam

Agemedes : Ünlü heykeltraş ve mimar, Delphoi'deki Apollon tapınağını yaptı.devam