Aktor Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak Aktör:
Erkek tiyatro sanatçısı.

Mitoloji Terimi Olarak Aktor:
Poseidon'un oğlu.

Aktor ile ilgili benzer terimler:

Keres : Demeter'in latince adı.devam

Merope : Pleiadlardan biri. Atlas'ın kızı. Fani bir insanla evlendiği için kardeşlerdevam

Polymede : Auotolykos'un kızı. Aeson'un karısı. Jason'un annesi. Kocası ölüme mahdevam

Hesione : Troia kralı Laomedon'un kızı.devam

Euandros : Arkadialı bir kahraman, yurdundan ayrılıp İtalya da bir koloni kurdu.devam

Phroneus : İnakhos'un oğlu. Argos ilinde ilk insanın o olduğu söyleniyor.devam