Aktif Güç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Aktif Güç:
Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimi ile ölçülür.

Aktif Güç ile ilgili benzer terimler:

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

Tek Yakıtlı Santral : Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.devam

Dağıtım Şebekesi : TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir ddevam

Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası : (Origin of an elektrical installation service entrance ) Bir tesisata devam

Yardımcı Hizmetler : Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.devam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam