Aktif Güç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Aktif Güç:
Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimi ile ölçülür.

Aktif Güç ile ilgili benzer terimler:

İşletme Amaçlı Ölçüm : Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistdevam

Arıza Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam

Enerji Alım Anlaşması (EAA) : Bir Enerji Üreticisi ile, merkezi alıcı rolü kapsamında MAMS arasındakidevam

EAS : Elektrik Arz Sektörü.devam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam