Aktif Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Aktif Enerji:
Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile ifade edilir.

Aktif Enerji ile ilgili benzer terimler:

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam

Programlı İşletme Dışı Kalma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

Nihai Enerji Tüketimi : Nihai tüketicilerle her çeşit enerji amacıyla tüketilen enerji miktarlardevam