Aktif Enerji Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Aktif Enerji:
Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile ifade edilir.

Aktif Enerji ile ilgili benzer terimler:

Önlenebilir Kayıplar : Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. devam

Yük Dağıtım Toleransı : Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöydevam

Yüksek Gerilim : 36kV'un üzerindeki gerilim.devam

Kurulu Güç (Brüt Güç) : Jeneratör çıkışında ölçülen elektrik gücüdür.devam

Tek Alıcı : Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bidevam

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam