Akşemseddin Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Akşemseddin:
D.Ö. 1389-1459

Ünlü Türk bilgini ve hekimi olan Akşemseddin, genç yaşta çeşitli ilimler konusunda başarılar elde etmiş ve iyi bir tıp tahsili yapmıştır. Hastalıkların insanlarda birer birer ortaya çıktığını sanmak yanlıştır. Hastalıklar insandan insana bulaşmak suretiyle geçer diyerek önemli bir konuyu vurgulamıştır.

Sultan II. Murat ve II. Mehmet'e yakınlığıyla tanınan Akşemseddin'in, yaptığı ilaçlarla saray ve çevresinde birçok hastayı iyileştirdiği bilinmektedir. Akşemseddin'in son derece büyük önemi olan iki büyük tıbbi eseri halen tıp literatüründe önemlerini korumaktadır.

Akşemseddin ile ilgili benzer terimler:

Taglis : Sabah namazını, ikinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz karanlıkça iken kılındevam

Vezi : Bazı zamanlar insandan meni geldikten sonra çıkan su.devam

İhlâslı Olmak : Saf ve arınmış olmak, kurtulmak. İnancı ve ibadeti Allah'a adamak, Alladevam

Ecel : 1- Canlılar için Allah'ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır. 2- Önceden devam

Mest : Belli özellikleri olan ayağa giyilen ayakkabı cinsinden giyecek, mest üzedevam

Teharri : Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.devam