Akşemseddin Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Akşemseddin:
D.Ö. 1389-1459

Ünlü Türk bilgini ve hekimi olan Akşemseddin, genç yaşta çeşitli ilimler konusunda başarılar elde etmiş ve iyi bir tıp tahsili yapmıştır. Hastalıkların insanlarda birer birer ortaya çıktığını sanmak yanlıştır. Hastalıklar insandan insana bulaşmak suretiyle geçer diyerek önemli bir konuyu vurgulamıştır.

Sultan II. Murat ve II. Mehmet'e yakınlığıyla tanınan Akşemseddin'in, yaptığı ilaçlarla saray ve çevresinde birçok hastayı iyileştirdiği bilinmektedir. Akşemseddin'in son derece büyük önemi olan iki büyük tıbbi eseri halen tıp literatüründe önemlerini korumaktadır.

Akşemseddin ile ilgili benzer terimler:

Kevser Suresi : Kevser suresi Kur'an-ı Kerim'in yüz sekizinci suresidir. Bu surenin özdevam

Dumetül Cendel (Dumet'ül Cendel) : Arap Yarımadası'nda bir panayır adı.devam

Şef' Namazı : Sekiz rekât gece namazından sonra kılınan iki rekât müstehap namaz.devam

Mevt : Ölü.devam

Kul Hakkı : İnsanın malı, canı, namusu, kutsaldır ve bunlara dokunulamaz. Bu dokunudevam

Mezâlim : Boynunda şahsen tanımadığı veyahut sahibine ulaşamadığı malî hakkı olan kimseldevam