Akşemseddin Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Akşemseddin:
D.Ö. 1389-1459

Ünlü Türk bilgini ve hekimi olan Akşemseddin, genç yaşta çeşitli ilimler konusunda başarılar elde etmiş ve iyi bir tıp tahsili yapmıştır. Hastalıkların insanlarda birer birer ortaya çıktığını sanmak yanlıştır. Hastalıklar insandan insana bulaşmak suretiyle geçer diyerek önemli bir konuyu vurgulamıştır.

Sultan II. Murat ve II. Mehmet'e yakınlığıyla tanınan Akşemseddin'in, yaptığı ilaçlarla saray ve çevresinde birçok hastayı iyileştirdiği bilinmektedir. Akşemseddin'in son derece büyük önemi olan iki büyük tıbbi eseri halen tıp literatüründe önemlerini korumaktadır.

Akşemseddin ile ilgili benzer terimler:

Gece Namazı : Gece yarısından sonra ikişer rekât olarak kılınan sekiz rekât namaz.devam

Şükür : Nimetleri Allah'ın verdiğini bilip O'na şükranda bulunmaktır. Şükür, teşekdevam

Edebiyat : Olay, duygu ve düşünceyi dil aracılığı ile biçimlendirme sanatı.devam

Haşiye : Fıkıh, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf gibi İslami ilimler başta olmak üdevam

Mübahele : Karşılıklı lânetleşme.devam

Muvâlât : Yapılacak fiili ara vermeden peş peşe yapmaktır. Peş peşe, ard arda yadevam