Akragos Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Akragos:
Zeus ile Okeanos'un kızlarından Astepore'nin oğlu çıplak gördüğü için geyiğe çevrildi.

Akragos ile ilgili benzer terimler:

Polymede : Auotolykos'un kızı. Aeson'un karısı. Jason'un annesi. Kocası ölüme mahdevam

Hyllos : Herakles ile Dejanire'nin oğludevam

Asia : Okeanos ile Ethys'in kızı. Asya kıtasına adını koydu.devam

Polias : Athena'nın lakabıdevam

Parthenope : Sirenlerden biri. Odyseus'u büyülü sesiyle etkisi altına alamadığından kedevam

Themis : Kanunların, adaletin, örf ve adetlerin tanrıçası. Uranos ile Gaia'nın kıdevam