Akragos Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Akragos:
Zeus ile Okeanos'un kızlarından Astepore'nin oğlu çıplak gördüğü için geyiğe çevrildi.

Akragos ile ilgili benzer terimler:

Koronides : İki kız kardeş, Metiokhe ve Menippe'ye verilen ad. Veba salgınını önlemdevam

Melanippe : Eolos'un kızı Poseidon'dan iki oğlu olmuştu.devam

Krotopos : Argo kralı, Agenor'un oğlu.devam

Neoptolemos : Akhilleus ile Lykomedes'in kızı Deidamie'nin oğlu. Çok cesur bir savaşçıydı devam

Panapa : Theseus'un kızı Herakles ile evlenmişti. Bir kızı olmuştu ona annesinidevam

Stilbe : Peneos nehrinin kızı. Apollon'un bu kızdan Kenthauros ve Lapithes adladevam