Akragos Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Akragos:
Zeus ile Okeanos'un kızlarından Astepore'nin oğlu çıplak gördüğü için geyiğe çevrildi.

Akragos ile ilgili benzer terimler:

İokastos : Rüzgar tanrısı Eolos'un oğlu.devam

Amor : Aphrodite'ın oğlu Eros'un bir diğer adı.devam

Velovis : Bir roma tanrısı. Yer altı tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıdevam

Psykhe : Ruh.Eros'un karısı.devam

Prokrustes : Poseidon'un oğlu olduğu söylenen bir haydut.devam

Pyrrhos : Akhilleus'un oğlu Neoptolemos'un lakabı.devam