Akragos Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Akragos:
Zeus ile Okeanos'un kızlarından Astepore'nin oğlu çıplak gördüğü için geyiğe çevrildi.

Akragos ile ilgili benzer terimler:

Patroklos : Menoltios'un oğlu. Ünlü yunan kahramanlarından biridir.devam

Panthaos : Priamos'un arkadaşı Troia'lı bir ihtiyar.devam

Alfirdar : Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gezegen dönemlerini göstedevam

Katreos : Minos'un Pasiphae'den olma dört oğlundan biri.devam

İrene : Eirene diye anılan İrene Horalardan biridir. Barış sembolüydü.devam

Pittheus : Pelops ile Hippodameia'nın oğlu. Çok iyi bir kahin idi.devam