Akragos Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Akragos:
Zeus ile Okeanos'un kızlarından Astepore'nin oğlu çıplak gördüğü için geyiğe çevrildi.

Akragos ile ilgili benzer terimler:

Eukhenor : Kahin Polydos'un oğlu, babası ona iki çeşit ölümden birini seçmesini söyledi.devam

Telegonos : Odysseus'un sihirbaz Kirke'den olan oğludevam

Ephialtes : Gaia ile Uranos'un oğlu olan dev.devam

Dedalos : Yunanlılarca heykeltraşlığın ve mimarinin piri sayılan efsanevi bir sanatdevam

Tethys : Okeanos'un karısı. Okeanidler diye bilinen 3000 güzel kızın annesidevam

Açısal büyüklük : Cismin iki görüş çizgisinin arasındaki açı ölçülerek bulunan görünen büyüklüdevam