Akragos Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Akragos:
Zeus ile Okeanos'un kızlarından Astepore'nin oğlu çıplak gördüğü için geyiğe çevrildi.

Akragos ile ilgili benzer terimler:

Concordia : Romalıların barış tanrıçası.devam

Historis : Kahin Tresias'ın kurnaz kızı. Herakles'in doğumu sırasında, Hera'nın emridevam

Busiris : Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafından öldürüldü.devam

Telphoussa : Bir Nymphe'nin adı.Ladon ırmağının kızıydı.Adını suyu buz gibi olan bir çeşdevam

Thrake : Okeanos ile Parthenone'nin kızı. Adını Thrakia bölgesine verdi. Kız kadevam

Philyra : Okeanos'un kızı. Bir ara Kronos'un metresi oldu.Ondan Kentaur Khiron'udevam