Akis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Akış:
Verilen bir alandan (örneğin bir santimetrekare) bir saniyede geçen enerji miktarı, bir cismin görünür parlaklığı.

Mitoloji Terimi Olarak Akis:
Faunus ile Nympha Symaethis'in oğlu.

Akis ile ilgili benzer terimler:

Theia : Uranos ile Gaia'nın kızı. Hyperion ile evlendi. Helios, Eos, Selen onudevam

Promakhos : Athena'nın lakabı.devam

Hiera : Herakles'in oğlu olan Telephos'un karısı. Yunanlılar Troia'ya karşı savaşdevam

Ananke : İnsan şeklindeki bir kader tanrısı.devam

Kykhreus : Poseidon ile Salamis'in oğlu. Salamine adasına musallat olan korkunç ejderidevam

Phaiak'lar : Skheria adasında oturan halk.devam