Akis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Akış:
Verilen bir alandan (örneğin bir santimetrekare) bir saniyede geçen enerji miktarı, bir cismin görünür parlaklığı.

Mitoloji Terimi Olarak Akis:
Faunus ile Nympha Symaethis'in oğlu.

Akis ile ilgili benzer terimler:

Antenor : Troia kralı Priam'ın arkadaşı Yunalılarla anlaşıp Troia'ya ihanet ettidevam

Manto : Ünlü kahin Teiresias'ın kızı. Kör olan babasını elinden tutarak gezdiredevam

Alkimedon : Troia surlarına merdiven dayayan bir kahraman.devam

Thriai : Apollon'u Parnassos dağında büyüten üç periye verilen ad.Bunlar küçük çakıl taşdevam

Dejanıra : Herakles'in karısıdevam

Kuret'ler : Zeus küçükken ağlamasını babası duymasın diye çevresinde gürültü yapıp hoplaydevam