Akım Trafosu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Akım Trafosu:
Akımı belli bir oran dahilinde değiştirip yüksek gerilim devresinden izole ederek koruma ve ölçü devrelerine veren cihazdır.

Akım Trafosu ile ilgili benzer terimler:

Nihai Enerji (Kullanıma Verilen Enerji) : Son dönüşümden önce tüketiciye verilen enerjidir. Not:devam

Enerjinin Rasyonel Kullanımı : Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşuldevam

Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler) : Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın tedevam

Sistemin Topraklanması : Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür tdevam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

ESA : Enerji Satış Anlaşması.devam