Akım Trafosu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Akım Trafosu:
Akımı belli bir oran dahilinde değiştirip yüksek gerilim devresinden izole ederek koruma ve ölçü devrelerine veren cihazdır.

Akım Trafosu ile ilgili benzer terimler:

Baraj (Gövdesi) : Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervdevam

Faydasızlık (Unavailability) : Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.devam

Elektrik Devresi (Elektrical circuit of an installation) : 1- Üreteç, sigorta, anahtar, alıcı ve iletkenden meydana gelen kapalı birdevam

Barajlı Santral : Türbinler için gerekli suyun baraj gölünden verilerek jeneratörlerle eledevam

Güç Faktörünün Düzeltilmesi : Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyldevam

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam