Akile Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Akile:
Ceza hukuku ile ilgili bir terim olarak: Hatâ ile veya tam bir kasıt bulunmaksızın birini öldüren kişinin ödeyeceği diyeti vermekle yükümlü olan yakınları veya meslektaşları.

Akile ile ilgili benzer terimler:

Ab : Su. Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam, tümel akıl.devam

Harem : 1. Korunan yer, korunan şey, yasak bölge. 2. Herkesin girmesine izidevam

Şahit : Tanık. Bir olayı gören kişi.devam

İnşallah : İnşallah, Allah isterse, Allah dilerse anlamında kullanılan sözddevam

Empati : Kişinin kendisini başka bir kişinin yerine koyarak söz konusu kişinin devam

Akıl : Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.devam