Akı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Akı:
1- Birim yüzeyden, birim zamanda geçen enerji miktarı.

2- Birim yüzeyden birim zamanda geçen (giren ve çıkan) madde ya da ışınım niceliği.

Mitoloji Terimi Olarak Akı:
Birim yüzeyden, birim zamanda geçen enerji miktarı.

Akı ile ilgili benzer terimler:

Gree'ler : Phorkos ile Keto'nun diğer üç kızı, doğuştan beyaz saçlıydılar.devam

Telegonos : Odysseus'un sihirbaz Kirke'den olan oğludevam

Elektra : Agamemnon ile Klytaimenestra'nın kızı. Okeanos ile Tethys'in kızlarınddevam

Neanthos : Lesbos tiranı Pittakus'un oğludevam

Akış : Verilen bir alandan (örneğin bir santimetrekare) bir saniyede geçen enerji devam

Learkhos : İno ile Athamas'ın oğlu. Hera'nın kinine kurban gitti.Bir çılgınlık anında bdevam