Akdiye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Akdiye:
Yargılama, verilen hüküm.

Akdiye ile ilgili benzer terimler:

Abdest : 1- Namaz ve diğer bâzı ibâdetlerin yerine getirilebilmesi için yapılması lâzım gedevam

Bid'at : Dinin aslından olmadığı halde dindenmiş gibi algılanan şeylerdir. İslam'ındevam

Mustafa : Peygamber (sav)' in isimlerinden birisi.devam

Ficar Savaşları : Araplar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarında savaş yapmazlardevam

Beytü'l-Karâtîs : Medine'de Hz Osman'ın evine bitişik çeşitli evrakların muhafaza edildiği ardevam

Fecr-i Sadık : İkinci fecir, birinci fecirden sonra ufukta yatay şekilde görülen ağarma. devam