Akarsu Santralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Akarsu Santralı:
Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik santral türüdür.

Akarsu Santralı ile ilgili benzer terimler:

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem : Bir ana bara ve bir transfer baradan oluşan bara düzenidir.devam

Senkronize Olunacak Minumum Süre : Üretim Grubuna, sisteme senkronize olması gereken zamana ilişkin bilgi devam

Frekansa Duyarlı Mod : Bir MYD dahil Üretim Grubunun bir tür çalışma şekli (KÇGT Ünitesinin bir bödevam

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam

Enerjinin Dönüştürülmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden devam