Akarsu Santralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Akarsu Santralı:
Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik santral türüdür.

Akarsu Santralı ile ilgili benzer terimler:

Cihaz : Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.devam

Hidroelektrik Santral : Suyun yerçekimine bağlı potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürdevam

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

Marjinal İşletme Maliyeti : Verilen programlara bağlı olarak işletilmekte olan elektrik sisteminde (Ürdevam

Fider : Bir merkezin barasından bir müşteri ya da müşteriler grubuna enerji ildevam