Akarsu Santralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Akarsu Santralı:
Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik santral türüdür.

Akarsu Santralı ile ilgili benzer terimler:

Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) : TUISO içerisinde İletim Planlaması, işletme planlaması, Enerji Sisteminindevam

Kullanım Süresi : Santralde bir yılda tüketilen (kWh) enerjinin, aynı yılda santralın uldevam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

Güvence : TEİAŞ'a elektrik enerjisi fazlasını nakil eden üretiminin tamamı veya fadevam

Çift Baralı ve Transferli Sistem : İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.devam

Elektrik Devresi (Elektrical circuit of an installation) : 1- Üreteç, sigorta, anahtar, alıcı ve iletkenden meydana gelen kapalı birdevam