Akan Yıldız Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Akan Yıldız:
Yerin atmosferine girince sürtünmeden dolayı ısınarak akkor haline gelen ve ardında bir ışık çizgisi bırakarak geçen meteor.

Mitoloji Terimi Olarak Akan Yıldız:
Yerin atmosferine girince sürtünmeden dolayı ısınarak akkor haline gelen ve ardında bir ışık çizgisi bırakarak geçen meteor.

Akan Yıldız ile ilgili benzer terimler:

Polymede : Auotolykos'un kızı. Aeson'un karısı. Jason'un annesi. Kocası ölüme mahdevam

Theseus : Yunanlıların en büyük kahramanlarından biri.devam

Evenos : Ares ile Demonike'nin oğlu. Etolia krallarından biri. Marpassa adında ki devam

Polykso : Troia savaşında öldürülen meşhur kahraman Tlepolemus'un karısı. Polypodevam

Euthymos : Temesa şehrini kurtaran ünlü kahraman.devam

Clio : Kahraman destanı Epos ve Tarih Musa'sına Latinlerin verdikleri ad.devam