Akakallis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Akakallis:
Girit kralı Minos'un kızı. Dione adı ile de çağırılır.

Akakallis ile ilgili benzer terimler:

Mars : Harp tanrısı Ares'e Romalıların verdiği ad.devam

Rhoetos : Tanrılarla savaşan devlerden biri. Dionysos tarafından öldürüldü.devam

Tellus : Romalıların toprak tanrıçası Gaia'ya verdikleri ad.devam

İksion : Baş tanrının karısı Hera'ya göz koyan ve onu baştan çıkarmaya çalışan Lapidevam

Thyiadlar : Mainadlara, Bakhantlara verilen ad.devam

Perdiks : Dedalos'un kızkardeşi.devam