Akakallis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Akakallis:
Girit kralı Minos'un kızı. Dione adı ile de çağırılır.

Akakallis ile ilgili benzer terimler:

Deimos : Korku anlamına gelen Deimos Ares'in en yakın arkadaşıdır.devam

İokastos : Rüzgar tanrısı Eolos'un oğlu.devam

Pandareos : Miletus'lu Merops'un oğlu. Giritte Zeus tapınağından altın köpek heykelini çaldevam

Alkithoe : Minyas'ın kızı, iki kardeşi ile birlikte şarap tanrısının ayinlerine kdevam

Pyrene : İspanya kralının kızı. Herakles bu güzele gönül vermişti. Birliktelikledevam

Leukothea : Kadmos'un kızı İno; bir deniz tanrıçası olunca bu adı aldı.devam