Akakallis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Akakallis:
Girit kralı Minos'un kızı. Dione adı ile de çağırılır.

Akakallis ile ilgili benzer terimler:

Phalkes : Temenos'un oğlu. Heraklid'lerden biri.devam

İllia : Romulus ve Romus'un annesi olan Reasilve'nin bir diğer adı.devam

Napae : Çayırların perilerine verilen ad.devam

Stymphalos : Elatos ile Laodike'nin oğlu.devam

Philonome : Myktimus'un kızı ve Artemis'in arkadaşı. Ares'ten iki çocuğu oldu bu iki kadevam

Apollon : Zeus ile Leto'nun oğlu, Artemis'in kardeşi güneş ve güzel sanatlar tanrısdevam