Akaid Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Akaid:
Akâid; ibadeti değil, inancı; imanı esas alan İslâmî kâîde ve hükümlerin tümü; Kur'an ve Sünnet ışığında İslâm Dini'nin iman esaslarından sistemli bir şekilde bahseden ilim dalıdır.

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak Akaid:
Dinin temel hükümlerini özlü bir şekilde ifade eden ilkeler.

Akaid ile ilgili benzer terimler:

Mescit : Müslümanların ibadet yeri, cami, namazgâh. Türk toplumunda ibadet edilendevam

Cezim : Harekesiz harfi gösteren işaret.devam

Andolsun : Yemin olsun.devam

Örf : 1. Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet. devam

Tasdik : Doğrulama, gerçekliğini kabul etme, inanma, iman etme, gönülden bağlanma.devam

Sebat : Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna deyin sürdürme, ahdevam