Akaid Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Akaid:
Akâid; ibadeti değil, inancı; imanı esas alan İslâmî kâîde ve hükümlerin tümü; Kur'an ve Sünnet ışığında İslâm Dini'nin iman esaslarından sistemli bir şekilde bahseden ilim dalıdır.

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak Akaid:
Dinin temel hükümlerini özlü bir şekilde ifade eden ilkeler.

Akaid ile ilgili benzer terimler:

Müspet Bilimler : Fizik, kimya, matematik gibi bilimler. Fen bilimleri.devam

Mecusî : Mecus dininden olan kimse, ateşe tapıcılık.devam

Kemal : Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.devam

Hakikat : Gerçek, gerçeklik.devam

Fonetik : Ses bilgisi, sese dayanan, sesle ilgili.devam

Ahlak-ı Zemime (Ahlakı Zemime) : Beğenilmeyen, kötü ahlak.devam