Akaid Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Akaid:
Akâid; ibadeti değil, inancı; imanı esas alan İslâmî kâîde ve hükümlerin tümü; Kur'an ve Sünnet ışığında İslâm Dini'nin iman esaslarından sistemli bir şekilde bahseden ilim dalıdır.

Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak Akaid:
Dinin temel hükümlerini özlü bir şekilde ifade eden ilkeler.

Akaid ile ilgili benzer terimler:

Riayet : Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme.devam

Rezilet : Kötülük, aşağılık, kötü ahlaki özellikler.devam

Hâlis : Karışık olmayan, saf, katışıksız, arı, içten, samimidevam

Rızık : 1. Kendisinden faydalanılan her şey. 2. Allah'ın tüm canlılara kenddevam

İptida : Başlamak, bir işe girişmek.devam

İhlâs : 1. Samimiyet, içtenlik, kalbî ve karşılıksız sevgi, samimi bağlılık, doğruluk, tdevam