Aithalides Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aithalides:
Hermes'in oğlu, Arganautlar seferine haberci olarak katılmıştı. Efsaneye göre babası ona öldükten sonra mezarda bile her şeyi hatırlayabilecek bir hafıza vermişti.

Aithalides ile ilgili benzer terimler:

Brankhid'ler : Apollon'un gözdesi Brankhos'un soyundan gelenlere verilen ad.devam

Okyrrhoe : Samos perilerinden.Khesias ile Imbrasos ırmağının kızı. Apollon bu kızı sdevam

Akaman : Alkmanion ile Kallirhoe'nin oğlu.devam

Catanitus : Latinlerin Ganymedes'e verdikleri ad.devam

Musaios : Ay'ın oğlu, Orpheus'un hocası ve en yakın dostu idi. İlham perileri tarafıdevam

Kithairon : Çok güzel bir delikanlıydı. Tisiphoe'ye yüz vermediği için atlarından biri ydevam