Aithalides Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aithalides:
Hermes'in oğlu, Arganautlar seferine haberci olarak katılmıştı. Efsaneye göre babası ona öldükten sonra mezarda bile her şeyi hatırlayabilecek bir hafıza vermişti.

Aithalides ile ilgili benzer terimler:

Pandareos : Miletus'lu Merops'un oğlu. Giritte Zeus tapınağından altın köpek heykelini çaldevam

Nomos : Kanunların koruyucusu.devam

Kassandra : Priamos ile Hekube'nin kızı. Apollon bu kıza aşık olmuş ve kahinlik öğretdevam

Tros : Phrygia kralı Erikhthonios'un oğlu,Troia şehrine adını vermiştir.devam

Nyktime : Lesbos kralı Epopeus'un kızı. Babasına gönül verdiği için tanrılar onu yaradevam

Protesailaos : Thessalialı bir yiğit. Troia savaşında karaya çıkan ilk yunanlıydı, hemen ödevam