Aineias Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aineias:
Kral Ankhises ile Aphrodite'ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)'nda gizlendi. Uzun ve dolambaçlı yollardan Kartaca'ya oradan da İtalya'ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.

Aineias ile ilgili benzer terimler:

Kapaneus : Thebai'ye hücum edenlerden biri. Dev cüsseli korkunç bir adam.devam

Ephialtes : Gaia ile Uranos'un oğlu olan dev.devam

Amathus : Herakles'in oğlu.devam

Antiphates : Sicilya'da yaşayan dev cüsseli, insan eti yiyen Laistryon'ların kralı.devam

İsos : Troia prenslerinden biri Agamemnon tarafından öldürüldü.devam

Klotho : Baht perilerinden biri. Hayat ipliğini eğirir.devam