Aineias Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aineias:
Kral Ankhises ile Aphrodite'ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)'nda gizlendi. Uzun ve dolambaçlı yollardan Kartaca'ya oradan da İtalya'ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.

Aineias ile ilgili benzer terimler:

Poine : (Poene) İntikam ve ceza tanrıçası. Hiddet'in anası olduğu söylenir.devam

Panakeia : Asklepios gibi hekimlikle uğraşan sağlık tanrıçası.devam

Helike : Çocukken Zeus'u besleyen iki peri kızından biri. Daha sonrada Büyük ayıdevam

Philotis : Romalı bir köle kadın. Zekası ve kurnazlığı ile Roma'yı Gauloi'ların istidevam

İulus : Aeneos'un oğlu Askanius'un bir diğer adı.devam

Ladda : Amphion'un kızı, topal ve çirkin olduğundan arkadaşları tarafından hor görüdevam