Aineias Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aineias:
Kral Ankhises ile Aphrodite'ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)'nda gizlendi. Uzun ve dolambaçlı yollardan Kartaca'ya oradan da İtalya'ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.

Aineias ile ilgili benzer terimler:

Gorgon'lar : Phorkos ile Keto'nun üç kızı. Saçları yılandan korkunç bakışlı ifritler. Bundevam

Titanidler : Uranos ile Gaia'nın çocukları olan Titanlardan altı kzı kardeşe verilen devam

Caelus : Uranos'un latince karşılığıdevam

Bendis : Trakyalıların ay tanrıçası.devam

Klymene : Okeanos ile Tethys'in kızı. Apollon bu kıza gönül vermişti. Bu birliktdevam

Victoria : Zafer tanrıçası Nike'nin latince adı.devam