Aineias Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aineias:
Kral Ankhises ile Aphrodite'ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)'nda gizlendi. Uzun ve dolambaçlı yollardan Kartaca'ya oradan da İtalya'ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.

Aineias ile ilgili benzer terimler:

Sabazios : Phyrygia'lıların inandıkları bir tanrı. Zeus ile Persophene'in oğlu. Diandevam

Tithonos : Troia prenslerinden biri. Laomedon ile Skamandros'un kızı olan Strymo'devam

Kuret'ler : Zeus küçükken ağlamasını babası duymasın diye çevresinde gürültü yapıp hoplaydevam

Galinthias : Herakles'in annesi Alkmene'nin arkadaşı. Alkmene doğum yapacağı sırada doğum tadevam

Kaeria : Miletuslu bir çömlekçinin kızı Kahire'ye adını vermiştir. Kadros'un oğlu Nephdevam

Alfirdar : Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gezegen dönemlerini göstedevam