Aineias Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aineias:
Kral Ankhises ile Aphrodite'ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)'nda gizlendi. Uzun ve dolambaçlı yollardan Kartaca'ya oradan da İtalya'ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.

Aineias ile ilgili benzer terimler:

Atalante : Arkadia'lı güzel avcı. Av sırasında Artemis'e eşlik ederdi.devam

Eurylokos : Odysseus'un arkadaşı ve kızkardeşinin kocası.devam

Endymion : Ayışığı Selene'nin âşık olduğu güzel bir delikanlı.devam

Periktyon : Aristo'nun karısı ve meşhur filozof Eflatun'un annesidevam

İakkhos : Eleusis Mysteria'larının tanrısı. Bazıları onun Demeter'in oğlu olduğuna inadevam

Lyssa : Gecenin kızı. Hiddet ve kızgınlığı temsil eder. Euripides'e göre, Lyssa, devam