Aineias Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aineias:
Kral Ankhises ile Aphrodite'ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)'nda gizlendi. Uzun ve dolambaçlı yollardan Kartaca'ya oradan da İtalya'ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.

Aineias ile ilgili benzer terimler:

Aurora : Eos'un Latince adı. Şafak tanrıçası.devam

Eurynomos : Yeraltı tanrılarından biri. Yere gömülen ölülerin etlerini yer kemikledevam

Thestion : Pleuron kralı.devam

Alphesibia : Diyonysos'un aşık olduğu Asya'lı bir peri kızı.devam

Nyktime : Lesbos kralı Epopeus'un kızı. Babasına gönül verdiği için tanrılar onu yaradevam

Ekhidna : Gövdesi kadına, kuyruğu yılana benzeyen bir ejder. Lerna Hydrası denilen devam