Aineias Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aineias:
Kral Ankhises ile Aphrodite'ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)'nda gizlendi. Uzun ve dolambaçlı yollardan Kartaca'ya oradan da İtalya'ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.

Aineias ile ilgili benzer terimler:

Mars : Harp tanrısı Ares'e Romalıların verdiği ad.devam

Pelias : İolkos kralı. Poseidon ile Tyro'nun oğlu.devam

Fames : Açlığın sembolü.devam

Alkyone : Rüzgarların tanrısının kızı ve Keyk'in karısı. Kocası bir deniz kazasıdevam

Ploutos : Zenginlik servet tanrısı. Demeter ile İason'un oğlu.devam

Rhodope : Artemis'in hizmetindekilerden biriydi ve masumiyetini sonsuz dek sakladevam