Aineias Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aineias:
Kral Ankhises ile Aphrodite'ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)'nda gizlendi. Uzun ve dolambaçlı yollardan Kartaca'ya oradan da İtalya'ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.

Aineias ile ilgili benzer terimler:

Faunus : Latinlerin ıssız tabiat tanrısı.devam

Haemos : Boreas'ın oğlu Thrakia Tyranlarından biri.devam

Euphorbos : Pantheos'un oğlu Troia'lı bir kahraman. Patroklos'u öldürmüştü.devam

Momos : Alay, istihza ve hiciv tanrıçası. Gecenin kızı.devam

Telemakhos : Odysseus'un Penelope'den olan oğlu. Babası Troia savaşından geri dönmeyindevam

Camenta : Romalı doğum tanrıçası.devam