Aineias Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aineias:
Kral Ankhises ile Aphrodite'ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)'nda gizlendi. Uzun ve dolambaçlı yollardan Kartaca'ya oradan da İtalya'ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.

Aineias ile ilgili benzer terimler:

Tenedoks : Bozcaadanın eski adı.devam

Khronos : Zamanın göğün sembolüdevam

Lotis : Güzel bir peri kızı. Anadoluda Lampsakos şehrinin tanrısı Priapos Lotidevam

Nephele : Athomas'ın karısı, Helle ile Phriksos'un annesiydi.devam

Stymphalos : Elatos ile Laodike'nin oğlu.devam

Poldoros : Kadmos ile Harmonia'nın oğlu. Nykteus'un kızı ile evlendi, Labdakos adınddevam