Aigisthos Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aigisthos:
Kral Thyestes' in kendi öz kızı Pelopia'dan kazandığı oğlu. Baba ile kızı arasındaki bir sevginin ürünü olan bu çocuk, halkın ayıplamasından utanıldığı için doğruca ormana bırakılmıştı. Çobanlar, keçi sütü ile bunu beslediler. Sonradan amcası Atreus'u öldüren ve Trobia savaşına giden Agememnon'un karısını ayartan, delikanlı, Agememnon'u da öldürdü fakat kendisi de Orestes tarafından öldürüldü.

Aigisthos ile ilgili benzer terimler:

Amphitrit : Poseidon'un karısı. Nereos ile Doris'in kızı.devam

Neleus : Poseidon ile Tyro'nun oğlu. Karısı Khloris'ten Nestor adında bir oğlu oldu. devam

Priapos : Bugünkü Lapseki şehrinin tanrısı. Dionysos ile Aphrodite'in oğlu.devam

Saturnus : Romalıların Kronoslara verdiği ad.devam

Sagaris : Kral Midas'ın oğlu. Tanrıça Kybele'ye hürmette kusur ettiği için tanrıça onun aklıdevam

Demophon : Theseus ile Phedra'nın oğlu. Elpeor ile Troia savaşına katıldı.devam