Aidoneus Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aidoneus:
Yeraltı dünyasının Tanrısı Hades'in bir diğer adı.

Aidoneus ile ilgili benzer terimler:

Polksena : Priamos ile Hekaube'nin kızı.Yunan kahramanlarından Akhileus bu kıza gdevam

Kharon : Ölülerin ruhlarını Styx ırmağından geçirip yer altı ülkesine götüren kayıkçı.devam

Peitho : İkne etme, kandırma tanrıçası. Ate'nin kızı, Aphrodite'in arkadaşıdır.devam

Polydamos : Troia kahramanlarından. Panthoos'un oğlu ve Hector'un arkadaşı.devam

Althemenos : Girid kralı Kereteus'un oğlu. Yalnışlıkla babasını öldürdü ve yer tarafındevam

Pataros : Apollon ile Ksanthos'un kızı olan Lykia'nın oğlu. Patara şehrine adını vedevam