Aias Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aias:
Troia savaşına katılmış iki kahramanın adı Aias, Salamis kralı Telemon'un oğlu. İlias'ta Akhilleus'tan sonra en yiğit, güzel bir kahraman olarak anılır. Aias, Lokri'in oğlu, kırk gemi ile Troia'ya gitti, çok hızlı koşardı.

Aias ile ilgili benzer terimler:

Hymenaios : İlham perilerinden birinin oğlu. Gençlik ve evlendirme tanrısı. Düğünlerde söyldevam

Ploutos : Zenginlik servet tanrısı. Demeter ile İason'un oğlu.devam

Juventus : Gençlik tanrıçasının adı. Romalılar gençlik çağına giren delikanlılara bu adı devam

Pisidike : Monenia şehrinin kralının kızı.devam

İllione : Priamos ile Hekube'nin kızı, Polymestor'un karısı.devam

Karneios : Dorların eski tanrısı.devam