Ahd-i Harici Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ahd-i Harici:
Belirlilik.

Ahd-i Harici ile ilgili benzer terimler:

Emin : 1- Peygamber (sav)' e peygamber olmadan önce güvenilir, doğru bir kişi oldevam

Baliğ : Belli bir çağa ulaşmak veya belli bir takım vasıflara sahip olmak sonucudevam

Kavme : Rükudan doğrulduktan sonra secdeye gitmeden önce bekleyiştir.devam

Haşiye : Fıkıh, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf gibi İslami ilimler başta olmak üdevam

Ruhbanlık : Dünya işlerinden tamamen uzaklaşarak, manastırlarda, kiliselerde veya devam

Dirhem : Gümüş para; ağırlık ölçüsü, bir dirhem; 12/6 nohut yani, 12 nohut, bir nohudevam