Agron Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agron:
Kos (İstanköy) adasında Byssa ve Meropis adlarındaki iki kız kardeşle yaşayan bir delikanlı. Bu üç kardeş toprak Tanrıçasından başka hiç bir Tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş şekline sokuldular. Meropis baykuş oldu, Byssa martı, Agron ise yağmur kuşuna çevrildi. Babaları olan Eumelos ise bir kargaya çevrildi.

Agron ile ilgili benzer terimler:

Poltys : Poseidon'un oğullarından biri.devam

Leukippos : Leukippid'lerin babası, Perieres'in oğlu.devam

Learkhos : İno ile Athamas'ın oğlu. Hera'nın kinine kurban gitti.Bir çılgınlık anında bdevam

Opheltes : Nemea kralı Lykurgos ile Eurydike'nin oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldüdevam

Hippolyte : Amazonların kraliçesi. Ares'in kızı olduğu söylenir, Herakles tarafından ödevam

Açıklık Oranı : Optik araçlarda odak uzaklığının açıklığa oranı.devam