Agron Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agron:
Kos (İstanköy) adasında Byssa ve Meropis adlarındaki iki kız kardeşle yaşayan bir delikanlı. Bu üç kardeş toprak Tanrıçasından başka hiç bir Tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş şekline sokuldular. Meropis baykuş oldu, Byssa martı, Agron ise yağmur kuşuna çevrildi. Babaları olan Eumelos ise bir kargaya çevrildi.

Agron ile ilgili benzer terimler:

Vakana : Kırlarda sayfiyelerde dinlenen, istrahat edenleri koruyan tanrı.devam

Hippo Kampos : Yarısı at yarısı balık olan deniz hayvanları. Nereidler bunların üzeridevam

Panagea : Artemis'in bir diğer adı.devam

Rhakios : Giritli bir kahraman, Lebes'in oğlu. Manto ile evlenmişti.devam

Keleos : Eleusis kralıdevam

Dada : Namusu uğruna kendini öldüren efsanevi Girit'li bir kadın.devam