Agron Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agron:
Kos (İstanköy) adasında Byssa ve Meropis adlarındaki iki kız kardeşle yaşayan bir delikanlı. Bu üç kardeş toprak Tanrıçasından başka hiç bir Tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş şekline sokuldular. Meropis baykuş oldu, Byssa martı, Agron ise yağmur kuşuna çevrildi. Babaları olan Eumelos ise bir kargaya çevrildi.

Agron ile ilgili benzer terimler:

Boreadlar : Kuzey rüzgarının çocuklarına verilen ad.devam

Pyrene : İspanya kralının kızı. Herakles bu güzele gönül vermişti. Birliktelikledevam

Paphlagon : Kirke'nin oğlu. Anadoluda Papira (Karaköy) şehrinin kurucusu.devam

Panopeus : Phokos ile Astropea'nın oğlu. Argonautlar seferine katılanlardan.devam

Poine : (Poene) İntikam ve ceza tanrıçası. Hiddet'in anası olduğu söylenir.devam

Furrına : Tibet nehri kenarında bir kaynağın ve ormanın tanrısıydı.devam