Agron Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agron:
Kos (İstanköy) adasında Byssa ve Meropis adlarındaki iki kız kardeşle yaşayan bir delikanlı. Bu üç kardeş toprak Tanrıçasından başka hiç bir Tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş şekline sokuldular. Meropis baykuş oldu, Byssa martı, Agron ise yağmur kuşuna çevrildi. Babaları olan Eumelos ise bir kargaya çevrildi.

Agron ile ilgili benzer terimler:

Medusa : Phorkos'un kızları olan üç Gorgon'dan en kötüsüdür. Saçları yılan gibidir.devam

Geras : İhtiyarlık tanrısı. Herakles bütün insanların yaşlandıkları zaman başındevam

Bryte : Ares'in kız Minos'un sevgilisi.devam

Kikon'lar : Zone sahil bölgesinde yaşayan vahşi bir halk.devam

Orestes : Agamemnon ile Klytemenestra'nın oğlu. Babasını öldüren annesi ile sevgilidevam

Phalaris : Agrigente tiranı. Zeus'a tapınak yapacağım diye başına topladığı çok kalabaldevam