Agron Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agron:
Kos (İstanköy) adasında Byssa ve Meropis adlarındaki iki kız kardeşle yaşayan bir delikanlı. Bu üç kardeş toprak Tanrıçasından başka hiç bir Tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş şekline sokuldular. Meropis baykuş oldu, Byssa martı, Agron ise yağmur kuşuna çevrildi. Babaları olan Eumelos ise bir kargaya çevrildi.

Agron ile ilgili benzer terimler:

Nerio : Romalılarda harp tanrısının karısı olup, kahramanlığı temsil eder.devam

Bakkhant'lar : Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan kadınlardevam

Libya : Epaphos'un kızı. Poseidon'dan Agenour ile Belu adında iki çocuğu oldu.devam

Phalaris : Agrigente tiranı. Zeus'a tapınak yapacağım diye başına topladığı çok kalabaldevam

Aisa : Kader Tanrısı Moira'nın başka bir adı.devam

Horkios : Zeus'un lakabı.devam