Agenor Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agenor:
Finikeliler soyunun atası İo'nun torunu Telephassa ile evlendi Europa adlı bir kızı ile Kadmos, Phoeniks, Kiliks adlarında üç oğlu oldu.

Agenor ile ilgili benzer terimler:

Salambo : Babilde Aphrodite yerine tapınılan Astarte'nin bir adı.devam

Oegipan'lar : Dionysos'un peşinden giden sivri kulaklı varlıklar.devam

Kadmos : Thebia krallarından biri. Agenor ile Telephassa'nın oğlu.devam

Rhodope : Artemis'in hizmetindekilerden biriydi ve masumiyetini sonsuz dek sakladevam

Palamedes : Nauplios ile Klymene'nin oğlu. Odysseus tarafından öldürüldü.devam

Melanippe : Eolos'un kızı Poseidon'dan iki oğlu olmuştu.devam