Agenor Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agenor:
Finikeliler soyunun atası İo'nun torunu Telephassa ile evlendi Europa adlı bir kızı ile Kadmos, Phoeniks, Kiliks adlarında üç oğlu oldu.

Agenor ile ilgili benzer terimler:

Eurylokos : Odysseus'un arkadaşı ve kızkardeşinin kocası.devam

Deukalion : Prometheus ile Klymene'nin oğlu, Pyrrha'nın kocası. Tufan da sağ kalanlardandevam

Rhodope : Artemis'in hizmetindekilerden biriydi ve masumiyetini sonsuz dek sakladevam

Hyperion : Titanlardan biri. Uranos ile Gaia'nın oğlu. Kız kardeşi Heia ile evlendi.devam

Gree'ler : Phorkos ile Keto'nun diğer üç kızı, doğuştan beyaz saçlıydılar.devam

Eteokles : Oidipus ile İokaste'nin oğlu, Thebai kahramanlarından biri.devam