Agenor Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agenor:
Finikeliler soyunun atası İo'nun torunu Telephassa ile evlendi Europa adlı bir kızı ile Kadmos, Phoeniks, Kiliks adlarında üç oğlu oldu.

Agenor ile ilgili benzer terimler:

Ağırlık : Bir cismin hissettiği yerçekimi kuvveti. Birimi Newton'dur, çekim alanının güdevam

Kastalia : Güzel bir kız olan Kastalia'ya Apollon aşık olmuştu. Apollondan kurtuldevam

Himalia : Bir peri kızı. Zeus'tan üç çocuğu oldu. Bu üç oğlan buğdayın geçirdiği safhaları sembolidevam

Tanais : Okeanos ile Tethys'in oğlu, bugünkü Don nehrinin tanrısıdevam

Korythos : Zeus ile Atlas'ın kızı Elektra'nın oğludevam

Kykhreus : Poseidon ile Salamis'in oğlu. Salamine adasına musallat olan korkunç ejderidevam