Agenor Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agenor:
Finikeliler soyunun atası İo'nun torunu Telephassa ile evlendi Europa adlı bir kızı ile Kadmos, Phoeniks, Kiliks adlarında üç oğlu oldu.

Agenor ile ilgili benzer terimler:

Albunea : Bir peri kızı.devam

Febris : Hararet ve Sıtma tanrıçası.devam

Brithynoos : Apollon'un adlarından biri.devam

Antiphus : Priamos'un oğullarından biri. Agamemnon tarafından öldürüldü.devam

Patroklos : Menoltios'un oğlu. Ünlü yunan kahramanlarından biridir.devam

Euphorbos : Pantheos'un oğlu Troia'lı bir kahraman. Patroklos'u öldürmüştü.devam