Agenor Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agenor:
Finikeliler soyunun atası İo'nun torunu Telephassa ile evlendi Europa adlı bir kızı ile Kadmos, Phoeniks, Kiliks adlarında üç oğlu oldu.

Agenor ile ilgili benzer terimler:

Aigisthos : Kral Thyestes' in kendi öz kızı Pelopia'dan kazandığı oğlu. Baba ile kızı ardevam

Nerio : Romalılarda harp tanrısının karısı olup, kahramanlığı temsil eder.devam

Halirrhotios : Poseidon'un oğlu, Ares'in kızı Altippe'ye saldırdığı için Ares tarafından öldüdevam

Andromeda : Kral Kepheus ile Kasiope'nin kızı.devam

Rheme : Şöhret tanrıçası. Gaia tarafından yaratıldı, Zeus'a habercilik yaptı.devam

Peitho : İkne etme, kandırma tanrıçası. Ate'nin kızı, Aphrodite'in arkadaşıdır.devam