Agememnon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agememnon:
Yunan krallarının en önemlilerinden biri. Troia savaşında,Yunan ordularının baş komutanı.

Agememnon ile ilgili benzer terimler:

İphimedia : Triops'un kızı. Amcası Aloeus ile evlendi ondan iki oğlu oldu. İphimedia ddevam

Ambarvalia : Romada Mars şerefine yapılan törendevam

Pandrosos : Atina kralı Kekrops'un kızlarından biri. Athena küçük Erekhteus'u içine sadevam

Fatum : Talih tanrısı.devam

Lotis : Güzel bir peri kızı. Anadoluda Lampsakos şehrinin tanrısı Priapos Lotidevam

Kykhreus : Poseidon ile Salamis'in oğlu. Salamine adasına musallat olan korkunç ejderidevam