Agememnon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agememnon:
Yunan krallarının en önemlilerinden biri. Troia savaşında,Yunan ordularının baş komutanı.

Agememnon ile ilgili benzer terimler:

Nykteus : Poseidon ile Kelene'nin oğlu, Antiope'nin babası.devam

Theias : Belus'un oğlu, kendi öz kızı Smyra ile evlendi.devam

Ameltheia : Zeus'un süt annesi olan keçi.devam

Hera : Baş tanrıça. Zeus'un kardeşi ve karısı. Latinler Junon der.devam

Himeros : Aşk isteğinin sembolü Eros'a arkadaşlık ederdi.devam

Zazanas : Zeus'un lakabıdevam