Agememnon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agememnon:
Yunan krallarının en önemlilerinden biri. Troia savaşında,Yunan ordularının baş komutanı.

Agememnon ile ilgili benzer terimler:

Arion : 1. Hayatı efsaneleşmiş Kesbos'lu bir çalgıcı 2. Poseidon ile Demeter'indevam

Aigisthos : Kral Thyestes' in kendi öz kızı Pelopia'dan kazandığı oğlu. Baba ile kızı ardevam

Thalia : İlham perilerinden biri. Apollon ile evlenmiş Korybant'ları doğurmuştu. Südevam

Tityos : Zeus ile Elara'nın oğlu olan dev. Zeus kıskanç Hera'nın krokusundan Elara'ydevam

Egestes : (Akestes) Sicilya'da Krimisos ırmağının tanrısının oğludevam

Minyad'lar : Minyas'ın üç kızına verilen ad. Dionysos namına yapılan bayrama katılmaddevam