Agdistis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agdistis:
Eski Anadolu Tanrıçalarından. Adını Sivrihisar bölgesindeki Agdos dağından almıştır. Pausanias'ın anlattığına göre, Zeus bir rüya görüyor ve tohumları yeryüzüne saçılıyor bu tohumlardan kendisinde hem dişilik hemde erkeklik vasfı bulunan Agdistis yaratılıyor, Tanrılar bu tuhaf mahluku yakalıyorlar. Erkeklik uzvunu kesiyorlar. Kesilen uzvun yerinden bir badem ağacı çıkıyor. Sangrios (Sakarya) nehrinin kızı, bu ağaçtan bir badem koparıyor, göğsüne koyuyor ve gebe kalarak Attis'i dünyaya getiriyor. Attis çok güzel bir delikanlı oluyor. O sırada, erkekliğini kaybettiği cihetle yal nız kadınlık vasfını muhafaza eden Agdistis, bu güzel genci seviyor.

Agdistis ile ilgili benzer terimler:

Penia : Fakirlik tanrıçası.devam

Hemera : Gündüz. Nyks (Gece) nin kardeşi. Fani insanlara ışığı getirirdi. Diğer adı Edevam

Phebus : Apollon ile Pasiphae'nin kızıdevam

Astraios : Eos'un yani şafak kızıllığının kocasıdır. Yıldızlara hükmederdi.devam

Deukalion : Prometheus ile Klymene'nin oğlu, Pyrrha'nın kocası. Tufan da sağ kalanlardandevam

Nestor : Neleos ile Khloris'in en genç oğlu. Herakles onun onbir kardeşini öldürdüğü zadevam