Agdistis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agdistis:
Eski Anadolu Tanrıçalarından. Adını Sivrihisar bölgesindeki Agdos dağından almıştır. Pausanias'ın anlattığına göre, Zeus bir rüya görüyor ve tohumları yeryüzüne saçılıyor bu tohumlardan kendisinde hem dişilik hemde erkeklik vasfı bulunan Agdistis yaratılıyor, Tanrılar bu tuhaf mahluku yakalıyorlar. Erkeklik uzvunu kesiyorlar. Kesilen uzvun yerinden bir badem ağacı çıkıyor. Sangrios (Sakarya) nehrinin kızı, bu ağaçtan bir badem koparıyor, göğsüne koyuyor ve gebe kalarak Attis'i dünyaya getiriyor. Attis çok güzel bir delikanlı oluyor. O sırada, erkekliğini kaybettiği cihetle yal nız kadınlık vasfını muhafaza eden Agdistis, bu güzel genci seviyor.

Agdistis ile ilgili benzer terimler:

Lykios : Babilli Klinis'in oğlu. Tanrılara eşek kurban ettiği için kargaya çevrildi.devam

Thyestes : Pelops ile Hippodamia'nın oğlu. Babasının yerine kral olmak istediğinden kendevam

Aethra(Aitra) : Trezene kralının kızı, Theseus'un anası.devam

Markıs : Hera'nın süt annesi.devam

Althaia : Melagros'un annesi.devam

Grazia'lar : Letafet perileri.devam