Agdistis Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agdistis:
Eski Anadolu Tanrıçalarından. Adını Sivrihisar bölgesindeki Agdos dağından almıştır. Pausanias'ın anlattığına göre, Zeus bir rüya görüyor ve tohumları yeryüzüne saçılıyor bu tohumlardan kendisinde hem dişilik hemde erkeklik vasfı bulunan Agdistis yaratılıyor, Tanrılar bu tuhaf mahluku yakalıyorlar. Erkeklik uzvunu kesiyorlar. Kesilen uzvun yerinden bir badem ağacı çıkıyor. Sangrios (Sakarya) nehrinin kızı, bu ağaçtan bir badem koparıyor, göğsüne koyuyor ve gebe kalarak Attis'i dünyaya getiriyor. Attis çok güzel bir delikanlı oluyor. O sırada, erkekliğini kaybettiği cihetle yal nız kadınlık vasfını muhafaza eden Agdistis, bu güzel genci seviyor.

Agdistis ile ilgili benzer terimler:

Kronos : Zeus'un lakabıdevam

Hektor : Troialıların en büyük kahramanı, Akhilleus tarafından öldürüldü.devam

Hyakinthos : Amiklas ile Diomede'nin oğlu. Çok güzel bir delikanlıydı. Thamyris adlı bidevam

Nymphe'ler : Dağlarda, kırlarda, ormanlarda, çeşmelerin kaynakların başında, nehirlerde devam

Parthenopea : Menderes nehrinin kızı Samia ile ankeus'un kızı. Apollon bu kıza gönüldevam

Mentor : Alkimos'un oğlu. Odyseus'un sadık dostu. Athena Mentor'un kılığına girip Teldevam