Agave Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Agave:
(Agarie) Kral Kadmos'un kızı. Dionysos'un annesi, Semele'nin kızkardeşi.

Agave ile ilgili benzer terimler:

Victoria : Zafer tanrıçası Nike'nin latince adı.devam

Dedalos : Yunanlılarca heykeltraşlığın ve mimarinin piri sayılan efsanevi bir sanatdevam

Aithalides : Hermes'in oğlu, Arganautlar seferine haberci olarak katılmıştı. Efsaneye devam

Medos : Medea'nın oğludevam

Amphissus : Apollon ile Dryoge'nin oğlu. Çok kuvvetli idi.devam

Euphemos : Poseidon'un oğlu, Arganaut'lardan biri. Babasının ona verdiği vasıfla su üzedevam