Ağavat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağavat:
Saray hizmetinde kullanılan harem ağaları için kullanılan bir tabirdi. Ağavat, arapça "ağa"nın çoğuludur, ağavatın yerine aynı zamanda "ağayan" da kullanılırdı.

Ağavat ile ilgili benzer terimler:

İmarethane : Fakirlere ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu.devam

Acemi Ağa : Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) hadevam

Alabanda : Geminin omurgasından küpeştesine kadar olan yanlarının hattından yukardevam

Maliye Nazırı : Osmanlılarda devletin gelir ve giderlerinin tutulduğu maliye teşkilatınındevam

Baltacı : Sarayda harem muhafızlarına verilen ad. / Seferler sırasında askeri bidevam

Tedris Görevi : Eğitim-Öğretim görevidir.Bu görevi müderris, muâllim gibi kişiler yürütürdü.devam