Ağavat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağavat:
Saray hizmetinde kullanılan harem ağaları için kullanılan bir tabirdi. Ağavat, arapça "ağa"nın çoğuludur, ağavatın yerine aynı zamanda "ağayan" da kullanılırdı.

Ağavat ile ilgili benzer terimler:

Lokata : Varisi olmayan mal veya mülkün devlet hazinesine girmesi.devam

Ağa : Eskiden yüksek mevki sahipleri hakkında kullanılan bir tabirdi. Bilhasdevam

Esham : III. Mustafa döneminde piyasaya sürülen borçlanma (istikraz) kuponları. devam

Sülüs : Arap alfabesi ile yazılan yazının bir çeşidi.devam

Derviş : Tarikatlardan birine bağlı olan ve tekkede çile ile uğraşan, giyim ve yaşayışıdevam

Gümrük Emini : Gümrüklerin hesap işlerine bakan yönetici.devam