Ağavat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağavat:
Saray hizmetinde kullanılan harem ağaları için kullanılan bir tabirdi. Ağavat, arapça "ağa"nın çoğuludur, ağavatın yerine aynı zamanda "ağayan" da kullanılırdı.

Ağavat ile ilgili benzer terimler:

Hidiv : Osmanlı Devletine bağlı Mısır'ın yöneticilerine verilen unvan.devam

Kanunname : Osmanlı Devleti'nde özel ve kamu hukuka ait yayınlanan kanunlar.devam

Alaca : Fes rengi ve lacivert zemin üzerinde sarı çizgiler olan bir çeşit pamuklu devam

Mevkufat : Bir zaman için tutulup alı konulmuş olan mal yada para. Bir şeyin geliridevam

Ağa Kapısı : Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "resmidevam

Darüşşafaka : Eski "Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye"(İslami Eğitim Cemiyeti) tarafından kudevam