Ağalık Hakkı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağalık Hakkı:
Sipahiler, zeamet sahipleri ve has sahiplerinin, timar, zeamet ve hasları içindeki arazi sahiplerinden birinin ölümüyle mahlül olan arazisini, hakedecek olanlara ihale edeceği sırada alınan verginin adıdır. Alınan vergi, arazinin yerine, verimine, gelirine göre değişmekteydi. İyi bir arazinin 2 dönümünden 1 akçe, orta bir yerin 3 dönümünden 1 akçe, kötü yerin 5 dönümünden 1 akçe alınırdı.

Ağalık Hakkı ile ilgili benzer terimler:

Kapıcılar Kahyası : Bir ilin veya bir resmi dairenin babıâli'de görülecek işlerini takip ededevam

Ağyar : Yabancı insan manasında kullanılan Arapça bir tabirdi. "Gayr" kelimesinidevam

Cebelü (Cebeli) : Dirlik sahiplerinin sefer sırasında götürmekte zorunlu oldukları atlı devam

Su Terazisi : Şehre getirilen suyun havalandırılıp basınç kazandırılarak kamusal yapıladevam

Nizam-ı Cedit : Avrupa tarzında kurulmak istenen ordu, III. Selim'in Avrupa tarzı yaptdevam

Arâzi-i mezrû'a : Ekilen arazidevam