Ağalık Hakkı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağalık Hakkı:
Sipahiler, zeamet sahipleri ve has sahiplerinin, timar, zeamet ve hasları içindeki arazi sahiplerinden birinin ölümüyle mahlül olan arazisini, hakedecek olanlara ihale edeceği sırada alınan verginin adıdır. Alınan vergi, arazinin yerine, verimine, gelirine göre değişmekteydi. İyi bir arazinin 2 dönümünden 1 akçe, orta bir yerin 3 dönümünden 1 akçe, kötü yerin 5 dönümünden 1 akçe alınırdı.

Ağalık Hakkı ile ilgili benzer terimler:

Lonca : Osmanlı esnaf teşkilatı, belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları idevam

Humbara : Tunçtan yapılmış ve içindeki oyuğa patlayıcı doldurulmuş bomba.devam

Pantürkizm : Türkçülük, Türk birliğini amaçlayan politik akım, Osmanlı'nın son dönemlerinddevam

Düzek Akçesi : Yeniçeri ocağına katılan acemioğlanlara verilen para.devam

Sipahi Ağası : Kapıkulu süvarilerinin birinci bölüğünü oluşturan sipahi ocağının kumandanı.devam

Muvakkithane : Saat imali ve tamiri yapılan yer.devam