Ağalık Hakkı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağalık Hakkı:
Sipahiler, zeamet sahipleri ve has sahiplerinin, timar, zeamet ve hasları içindeki arazi sahiplerinden birinin ölümüyle mahlül olan arazisini, hakedecek olanlara ihale edeceği sırada alınan verginin adıdır. Alınan vergi, arazinin yerine, verimine, gelirine göre değişmekteydi. İyi bir arazinin 2 dönümünden 1 akçe, orta bir yerin 3 dönümünden 1 akçe, kötü yerin 5 dönümünden 1 akçe alınırdı.

Ağalık Hakkı ile ilgili benzer terimler:

Kapıkulu : Osmanlı devletinde Padişahın kumandası altındaki piyade ve süvari sınıdevam

İstihkam : Düşmana karşı savunmak için teş ve topraktan siper.devam

Alay-ı Hümayun : Hükümdar ve ordu sefere giderken ve seferden dönerken, alayı uğurlamak vedevam

Adaletname : Padişahların toplumsal düzeni sağlamak için yayınladıkları emir.devam

Abrizci : Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunldevam

Yörük : Yarı yerleşik Türk toplulukları.devam