Ağa Paşa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Paşa:
Vezir olan yeniçeri ağalarına verilen unvandı.

Ağa Paşa ile ilgili benzer terimler:

Arâzi-i mektûm : Devlete ait olduğu halde, devletin hakkı çiğnenerek haksız ve fuzulen işgaldevam

Veraset : Kalıtım, irsiyet, mirasta hak sahibi olmak.devam

Ulema : Bilginler, din alimleri.devam

Humbaracı : Yeniçeri ocağının havan topu sınıfına ait topçu eri.devam

Arâzi-i mîrîye : Mîrî yani devlete ait topraklar, arazi-i emiriyyedevam

Garp Ocakları : Osmanlı Devleti'nde Trablusgarp, Tunus ve Cezayir için kullanılan bir tedevam