Ağa Paşa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Paşa:
Vezir olan yeniçeri ağalarına verilen unvandı.

Ağa Paşa ile ilgili benzer terimler:

İfta Görevi : Fetva görevidir. Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fikirdevam

Arz : Toprak; sunma, bildirmedevam

Darülfünun : Osmanlı Devleti'nde 19. yyda açılan üniversite.devam

Alay Meclisi : Alay işleri ve meseleleri hakkında gerekli kararları alıp uygulamaya kdevam

Selef : Önce gelen.devam

Ağa Kapısı Şakirtleri : Ağa kapısında yazı işlerini yapan görevlilere verilen addı. Burada on kişdevam