Ağa Kapısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Ağa Kapısı:
Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmî daire.

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Kapısı:
Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "resmi daire" demek olduğu için "ağa kapısı" ağa dairesi demekti. Ağa kapısı, Osmanlı saltanatının sona ermesine kadar, meşihat dairesi yani şeyhülislamlar kapısı olarak bilinen, Süleymaniye'deki binadaydı. Yeniçeri ocağının kaldırılması üzerine burası kısa bir müddet serasker dairesi oldu. Sonra serasker dairesi şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin yerinde bulunan eski saraya nakledilere burası tekrar meşihat dairesi haline getirildi.

Ağa Kapısı ile ilgili benzer terimler:

Akid : Sözleşme, bir sözleşmede taraf olan kişi.devam

Nahiye : Bucak, Mülki Yerleşme birimi.devam

Panslavizm : Slav birliğini amaçlayan düşünce.devam

Halife : Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların lideri ve şeriatın koruyucdevam

Adalet Emiri : Ahaliye zulüm edilmemesi hakkında sadrazam tarafından valilere yazılandevam

Serdar-ı Ekrem : Orduya başkumandanlık ettiği zaman sadrazama verilen unvan.devam