Ağa Kapısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Ağa Kapısı:
Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmî daire.

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Kapısı:
Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "resmi daire" demek olduğu için "ağa kapısı" ağa dairesi demekti. Ağa kapısı, Osmanlı saltanatının sona ermesine kadar, meşihat dairesi yani şeyhülislamlar kapısı olarak bilinen, Süleymaniye'deki binadaydı. Yeniçeri ocağının kaldırılması üzerine burası kısa bir müddet serasker dairesi oldu. Sonra serasker dairesi şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin yerinde bulunan eski saraya nakledilere burası tekrar meşihat dairesi haline getirildi.

Ağa Kapısı ile ilgili benzer terimler:

İstihdam : İşsizleri iş sahibi yapma.devam

Bimarhane : Akıl hastanesi.(Tımarhane)devam

Birun : Topkapı Sarayının Enderun dışında kalan bölümü.devam

Tuluat : Sahnesiz ve metinsiz oynanan halk tiyatrosu.devam

Nafia : İnşaat işleri.devam

Serasker : 1- Padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başında seferi yönetedevam