Ağa Kapısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Ağa Kapısı:
Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmî daire.

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Kapısı:
Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "resmi daire" demek olduğu için "ağa kapısı" ağa dairesi demekti. Ağa kapısı, Osmanlı saltanatının sona ermesine kadar, meşihat dairesi yani şeyhülislamlar kapısı olarak bilinen, Süleymaniye'deki binadaydı. Yeniçeri ocağının kaldırılması üzerine burası kısa bir müddet serasker dairesi oldu. Sonra serasker dairesi şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin yerinde bulunan eski saraya nakledilere burası tekrar meşihat dairesi haline getirildi.

Ağa Kapısı ile ilgili benzer terimler:

Örfi Hukuk : Padişahın siyasi iradesiyle oluşturduğu hukuk.devam

Akağa : Sarayın haremindeki zenci olmayan hadım harem ağası.(Darüssaade ağası)devam

Adlî Altın : Sultan II. Mahmut zamanında basılan altın paralardan birinin ismiydi. devam

Cebelü (Cebeli) : Dirlik sahiplerinin sefer sırasında götürmekte zorunlu oldukları atlı devam

Alay Kâtibi : Alayın yazı ve hesap işlerini gören zabite verilen unvandı. Tabur kâtipldevam

Zinhar : Asla.devam