Ağa Kapısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Ağa Kapısı:
Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmî daire.

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Kapısı:
Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmi daireye verilen addı. Kapı, eskiden "resmi daire" demek olduğu için "ağa kapısı" ağa dairesi demekti. Ağa kapısı, Osmanlı saltanatının sona ermesine kadar, meşihat dairesi yani şeyhülislamlar kapısı olarak bilinen, Süleymaniye'deki binadaydı. Yeniçeri ocağının kaldırılması üzerine burası kısa bir müddet serasker dairesi oldu. Sonra serasker dairesi şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin yerinde bulunan eski saraya nakledilere burası tekrar meşihat dairesi haline getirildi.

Ağa Kapısı ile ilgili benzer terimler:

Sultani : 1908'den sonra Osmanlı ülkesinde bugünkü lise dengi öğrenim kurumu.devam

Müttefik : Bağlaşık.devam

Tuluat : Sahnesiz ve metinsiz oynanan halk tiyatrosu.devam

Tersane Çavuşu : Gemi yapılan yerin işçi başı.devam

Malikane : Yurtluk.devam

İmaret : Çoğunlukla bir cami bünyesinde yapılan, bazen bir camiden ayrı olarakta oldevam