Ağa Gediklileri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Gediklileri:
Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere verilen isimdi. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine "seraser" kumaştan kuşak sararlardı. İçlerinden terfi edenler bölük başı olurlardı.

Ağa Gediklileri ile ilgili benzer terimler:

Gaza : İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla yapılan her türlü mücadele.devam

Karavela : Osmanlı deniz kuvvetlerinde kullanılan büyük savaş gemilerine verilen devam

Su Kemeri : Su borularının basınca dayanıklı yapılamadığı dönemlerde kentin su ihtiyadevam

Teşrifat : Protokol.devam

Mezhep : Bir dinin görüş ve anlayış ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollardan devam

İlmiye (Ehli Şer) : Medreselerde iyi eğitim görmüş, devletin adalet, eğitim ve yargı görevlerinidevam