Ağa Gediklileri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Gediklileri:
Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere verilen isimdi. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine "seraser" kumaştan kuşak sararlardı. İçlerinden terfi edenler bölük başı olurlardı.

Ağa Gediklileri ile ilgili benzer terimler:

Risale : Belli bir konuya ayrılmış hacimce küçük kitap, mektup, broşür.devam

Pantürkizm : Türkçülük, Türk birliğini amaçlayan politik akım, Osmanlı'nın son dönemlerinddevam

Solak : Osmanlı kapıkulu teşkilatı bünyesinde yer alan ve görevi padişahın muhdevam

Babıâli : Osmanlılarda Sadaret (Başbakanlık),Dahiliye ve Hariciye (İçişleri ve Dıdevam

Mezhep : Bir dinin görüş ve anlayış ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollardan devam

Yesari : Solak, sol elini kullanan. / Yesarizade; Solak kişinin soyundan gelen.devam