Ağa Gediklileri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Gediklileri:
Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere verilen isimdi. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine "seraser" kumaştan kuşak sararlardı. İçlerinden terfi edenler bölük başı olurlardı.

Ağa Gediklileri ile ilgili benzer terimler:

Haznedar : Saray hazinesini bekleyen, yöneten kimse.devam

Saka : İşi, çeşme ve sarnıç gibi yerlerden su alarak evlere dağıtmak olan kişi.devam

Et Meydanı : İstanbul, Aksaray'da Yeniçerilere et dağıtılan ve kazan kaldırdıkları bölge.devam

Gümrük Emini : Gümrüklerin hesap işlerine bakan yönetici.devam

Alay Kâtibi : Alayın yazı ve hesap işlerini gören zabite verilen unvandı. Tabur kâtipldevam

Alay Emini : Yüzbaşıdan büyük, binbaşıdan küçük, askeri kâtip sınıfından bir vazifenin devam