Ağa Gediklileri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Gediklileri:
Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere verilen isimdi. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine "seraser" kumaştan kuşak sararlardı. İçlerinden terfi edenler bölük başı olurlardı.

Ağa Gediklileri ile ilgili benzer terimler:

Harik havuzu : Yangın havuzu. Yangınlara müdahale etmek için gerekli olan suyun depo eddevam

Alay Meydanı : Topkapı Sarayı'nda, "orta kapı" ile "babü's-saade" arasındaki sahaya adevam

Âmm : Genel, umumi, herkese ait.devam

Ahi Babalık : Debbağlar (dericiler) ve saraçlar gibi esnafın başlarındaki adamlara veriledevam

Divan : Padişah ile devlet büyüklerinin bir araya gelerek devlet işlerini görüdevam

Tekke : Genellikle yerleşim merkezlerine veya bu merkezlerin yanında yer alan devam