Ağa Gediklileri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Gediklileri:
Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere verilen isimdi. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine "seraser" kumaştan kuşak sararlardı. İçlerinden terfi edenler bölük başı olurlardı.

Ağa Gediklileri ile ilgili benzer terimler:

Baklava Alayı : Her Ramazanın 15. günü saray mutfağından yeniçerilere baklava verilirken yadevam

Reis-ül küttap : Tanzimattan önce Osmanlı imparatorluğunun dışişleri bakanına verilen ad. devam

Amme arâzisi : Kamu toprağıdevam

Mahlas : Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kulldevam

Alay Köşkü : Padişahın, gerek ordu alayını gerek diğer alayları seyretmek için yaptırıladevam

Külliye : Medrese, hamam, imaret, şifahane ve çarşı gibi ek yapıları ile birlikte devam