Ağa Gediklileri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Gediklileri:
Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere verilen isimdi. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine "seraser" kumaştan kuşak sararlardı. İçlerinden terfi edenler bölük başı olurlardı.

Ağa Gediklileri ile ilgili benzer terimler:

Nafia : İnşaat işleri.devam

Lökün : Zeytinyağı ile kireç karışımından dövülerek yapılan bir çeşit sızdırmazlık madevam

Şahi : Büyük top.devam

Irakeyn : İki Irak demek, Bugünkü Irak; Irak-ı Arabi, İran'ın batısındaki dağlık bölgdevam

Ulufe : Osmanlı Devletinde Kapıkulu askerlerine ve memurlara üç ayda bir ödenen devam

Sarnıç : Su ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılan özel su toplama havuzu, su devam