Ağa Gediklileri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Gediklileri:
Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere verilen isimdi. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine "seraser" kumaştan kuşak sararlardı. İçlerinden terfi edenler bölük başı olurlardı.

Ağa Gediklileri ile ilgili benzer terimler:

Fetih : Bir bölgeyi veya ülkeyi savaşarak almak.devam

Azap : Bekar Türk gençlerinden meydana getirilen piyade.devam

İfta Görevi : Fetva görevidir. Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fikirdevam

Malikane : Yurtluk.devam

Mutasarrıf : Osmanlı yönetimindeki sancakların ( Vilayet ile kaza arasındaki yer.) devam

İmtiyaz : Ayrıcalık.devam