Ağa Gediklileri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Gediklileri:
Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere verilen isimdi. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine "seraser" kumaştan kuşak sararlardı. İçlerinden terfi edenler bölük başı olurlardı.

Ağa Gediklileri ile ilgili benzer terimler:

Tenkid : Eleştiri.devam

Yurtluk : Büyük köşk, malikane, bir yerin gelirinin ömür boyu bir kimseye tahsisdevam

Sahib-i Arz : Tımar ve zeamet sahipleri.devam

İhramcı : Hacıların Kâbe'ye giderken giydiği ve geniş beyaz yünlü çarşaftan ibaret olandevam

Alay-ı Hümayun : Hükümdar ve ordu sefere giderken ve seferden dönerken, alayı uğurlamak vedevam

Uyruk : Devletin yönetimi altında bulunan kimse.devam