Ağa Gediklileri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Gediklileri:
Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere verilen isimdi. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine "seraser" kumaştan kuşak sararlardı. İçlerinden terfi edenler bölük başı olurlardı.

Ağa Gediklileri ile ilgili benzer terimler:

Irakeyn : İki Irak demek, Bugünkü Irak; Irak-ı Arabi, İran'ın batısındaki dağlık bölgdevam

Acemi Oğlanlar : Yeniçeri ocağında istihdam edilmek üzere esirlerden veya devşirme usulüyle devam

Saka : İşi, çeşme ve sarnıç gibi yerlerden su alarak evlere dağıtmak olan kişi.devam

Tasnif : Sınıflandırma.devam

Kapıcıbaşı : Saray kapılarını bekleyen sınıfın yöneticisi.devam

Reaya : Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk.devam