Ağa Gediklileri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Gediklileri:
Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere verilen isimdi. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine "seraser" kumaştan kuşak sararlardı. İçlerinden terfi edenler bölük başı olurlardı.

Ağa Gediklileri ile ilgili benzer terimler:

İmarethane : Fakirlere ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu.devam

Arz : Toprak; sunma, bildirmedevam

Düyun : Borçlar.devam

Darülkurra : Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri.devam

Maliye Nazırı : Osmanlılarda devletin gelir ve giderlerinin tutulduğu maliye teşkilatınındevam

Acemi Oğlanı : Acemi ocağına yeni alınmış, henüz eğitim görmekte ve yetişmekte olan genç yenidevam