Ağa Gediklileri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Gediklileri:
Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere verilen isimdi. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine "seraser" kumaştan kuşak sararlardı. İçlerinden terfi edenler bölük başı olurlardı.

Ağa Gediklileri ile ilgili benzer terimler:

Ağa Bölüğü : Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına veriledevam

Ayan : Osmanlı Devletinde bir bölgenin ileri gelenleri, eşraf, toprak ağası.devam

Müzakere : Bir konuyla ilgili görüşme, danışma.devam

Islahat : Reform, iyileştirme, düzeltme.devam

Mahlas : Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kulldevam

Nazır : Osmanlılarda bir idare bölümünün yada kurumun başında bulunan görevli.devam