Ağa Gediklileri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Gediklileri:
Yeniçeri ağasının yaverlik, haberleşme zabiti gibi hizmetlerini gören, etrafında bulunan kişilere verilen isimdi. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine "seraser" kumaştan kuşak sararlardı. İçlerinden terfi edenler bölük başı olurlardı.

Ağa Gediklileri ile ilgili benzer terimler:

İfta Görevi : Fetva görevidir. Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fikirdevam

Ayan : Osmanlı Devletinde bir bölgenin ileri gelenleri, eşraf, toprak ağası.devam

Han/Kervansaray : Orta Çağ'da ticaret yolları üzerinde belirli aralıklarla yapılmış olan kondevam

Yeniçeri : Orhan Gazi tarafından kurulan piyade sınıfı asker ocağının erleri. Başlandevam

İhtisab : Osmanlıların klasik döneminde belediyenin işlevini yerine getiren yönedevam

Sanayi-i Nefise : Güzel sanatlar.devam