Ağa Divanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

Ağa Divanı ile ilgili benzer terimler:

Tabaklar Ahibabası : Deri imalatçılarının esnaf loncası başkanı.devam

Alay Göstermek : Eskiden geçit resmine verilen isimdi. Bu resmi geçitler önemli Avrupa sefidevam

Nizam-ı Cedit : Avrupa tarzında kurulmak istenen ordu, III. Selim'in Avrupa tarzı yaptdevam

Azap : Bekar Türk gençlerinden meydana getirilen piyade.devam

Hünkâr Kasrı : Padişahlara mahsus küçük donanıma sahip camiye bitişik odalardır.devam

Tersane Emini : Gemi yapılan yerin mali işlerinin sorumlusu.devam