Ağa Divanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

Ağa Divanı ile ilgili benzer terimler:

Arâzi-i mahlûle : Tasarruf sahibinin intikal sahibi bırakmaksızın ölümü ile hazineye döndevam

Şehremaneti : Bu günkü belediye teşkilatının osmanlılar döneminde kurulan ilk şekli,devam

Serasker : 1- Padişah ve sadrazam sefere çıkmadığı zaman ordunun başında seferi yönetedevam

Darüssaade Ağası : Osmanlı saraylarında harem dairelerindeki hadım edilmiş harem ağası.devam

Kaside : On beş ila yüz beyitten oluşan ve tek kafiye düzenine göra kurulan ve devam

Barok : 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da görülen sanat akımı.devam