Ağa Divanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

Ağa Divanı ile ilgili benzer terimler:

Meşveret : Herhangi bir konuda danışma, görüş alışverişinde bulunma.devam

Halife : Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların lideri ve şeriatın koruyucdevam

Arâzi-i mukâta'a : Maktû (götürü) bir vergiye bağlanmış arazi, kesime verilmiş topraklar; dedevam

Alaca Bayrak : Yeniçerilerin süvari kısmını teşkil eden ve "ebna-i sipahiyan" ismini aldevam

Müsadere : Osmanlı Devletinde her hangi bir kişiye ait mallara padişah adına el kdevam

Minare : Camilerin dışında bazen bitişik bazen de tamamen ayrı olarak inşa edildevam