Ağa Divanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

Ağa Divanı ile ilgili benzer terimler:

Darül Kurra : Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri.devam

Yeniçeri : Orhan Gazi tarafından kurulan piyade sınıfı asker ocağının erleri. Başlandevam

Darüşşafaka : Eski "Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye"(İslami Eğitim Cemiyeti) tarafından kudevam

Çuhadar : Bir dairenin dışardaki ayak işlerine bakan kimse.devam

Kervansaray : Yolcuların konakladığı büyük han.devam

Arzen : Genişlik, endevam