Ağa Divanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

Ağa Divanı ile ilgili benzer terimler:

Pantürkizm : Türkçülük, Türk birliğini amaçlayan politik akım, Osmanlı'nın son dönemlerinddevam

Yenisaray : Topkapı Sarayı.devam

Sakalar Kethüdası : Sakalar ocağının kahyası olup derece olarak sakabaşından sonra gelir. Gördevam

Alay Meclisi : Alay işleri ve meseleleri hakkında gerekli kararları alıp uygulamaya kdevam

Danişmend : Medrese öğrencisi.devam

Akârât-ı Vakfiyye : Vakıf gayrimenkuller; evler, dükkânlar ile bunların getirdiği gelir.devam