Ağa Divanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

Ağa Divanı ile ilgili benzer terimler:

Mevkufat : Bir zaman için tutulup alı konulmuş olan mal yada para. Bir şeyin geliridevam

Kaldırımcı Kethüdası : Götürü usülde taş döşeyerek yol yapan kaldırımcı esnafının yaptığı işi dedevam

Maliye Nazırı : Osmanlılarda devletin gelir ve giderlerinin tutulduğu maliye teşkilatınındevam

Tabhane : Osmanlı imparatorluğunda Misafirhane. Dinî yapıların bir bölümü olup, özelldevam

Sadaret kaymakamı : Sadrazam, Serdarı ekrem ünvanı ile ordunun başında sefere çıktığı zaman onudevam

Akid : Sözleşme, bir sözleşmede taraf olan kişi.devam