Ağa Divanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

Ağa Divanı ile ilgili benzer terimler:

Kassam : Kadı ve kazaskerlerin hizmetindeki görevlilerden biri. Ölen bir kişinindevam

Nişancı : Osmanlı devletinde Padişah kaynaklı her türlü yazıya, padişahın imzasıdevam

Vakanüvis : Osmanlı Devleti'nde zamanın olaylarını kayıt etmekle görevli resmi devdevam

Kethüda : Kahya, yardımcı, üst düzey devlet görevlilerinin yardımcısı, saray hizdevam

Atîk : Eskidevam

Reaya : Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk.devam