Ağa Divanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

Ağa Divanı ile ilgili benzer terimler:

Reaya : Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk.devam

Sakalar Kethüdası : Sakalar ocağının kahyası olup derece olarak sakabaşından sonra gelir. Gördevam

Tuluat : Sahnesiz ve metinsiz oynanan halk tiyatrosu.devam

Kakmacılık : Keresteyi birbirine bağlı motifler koyarak işleyen kimselerin yaptığı iş.devam

Evkaf : Vakıfların hepsi, tümüdür. Bu günkü Vakıflar Genel Müdürlüğü.devam

Barok : 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da görülen sanat akımı.devam