Ağa Divanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

Ağa Divanı ile ilgili benzer terimler:

Sadaret kaymakamı : Sadrazam, Serdarı ekrem ünvanı ile ordunun başında sefere çıktığı zaman onudevam

Cönk : Halk şairlerinin şiirlerini topladıkları defterler.devam

İfta Görevi : Fetva görevidir. Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fikirdevam

Avarız : Olağanüstü durumlarda halktan alınan vergi.devam

İbnülemin : Güvenilir dost kişi.devam

Sahilhane : Devlet ileri gelenlerine ait deniz kenarındaki konak, yalı.devam