Ağa Divanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

Ağa Divanı ile ilgili benzer terimler:

Voyvoda : Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri unvan.devam

Kapıcıbaşı : Saray kapılarını bekleyen sınıfın yöneticisi.devam

Ebced hesabı : Arab alfabesindeki her harfin bir sayıyı göstermesi kuralı ile harflerdevam

Sancak : Bayrak, Osmanlı'da bir kaç kazadan meydana gelen yönetim birimi.devam

Kiler Kethüdası : Saraydaki Kilerci başının emrinde çalışan ve vazifesi kiler görevlilerindevam

Haraç : Müslüman olmayanların ödemekle yükümlü oldukları, toprak mülkiyetine ddevam