Ağa Divanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

Ağa Divanı ile ilgili benzer terimler:

Öşür : Onda bir, aşar; İslam hukukuna uygun olarak üründen alınan vergi.devam

Maksem : Su dağıtma sandığı ve lüleler yardımıyla suyun çevredeki çeşmelere ve diğer yapılardevam

Çerakçı : Kandilleri ve mumları yakıp söndürmekle görevli kişi.devam

Reis-ül küttap : Tanzimattan önce Osmanlı imparatorluğunun dışişleri bakanına verilen ad. devam

Akın : Keşif, tahrip veya yağma maksadıyla ecnebi memleketlerine yapılan askeri devam

Su Terazisi : Şehre getirilen suyun havalandırılıp basınç kazandırılarak kamusal yapıladevam