Ağa Divanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

Ağa Divanı ile ilgili benzer terimler:

Sekban : Osmanlı'da sınır boylarında görev yapan asker.devam

Hendese : Medreselerde okutulan geometri.devam

Alay Çavuşu : İki anlama gelmekteydi. Birincisi, hükümdarların bir yere gidişinde, gedevam

Matbah Emini : Saray mutfaklarının hesabını tutan görevli.devam

Muhassıl : Vergi tahsildarı.devam

Ümera : Beyler, amirler, üstsubaylar gibi emir verme yetkisine sahip olanlar.devam