Ağa Divanı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

Ağa Divanı ile ilgili benzer terimler:

Beylerbeyi : Genel vali, Sancak beylerinin başı. Osmanlı imparatorluğunun Asya kıtasındevam

Vezir-i Azam(Sadrazam) : Bugünkü başbakan durumunda olan veziri azam, padişahın vekili olarak gdevam

Ak Alem : Osmanlılarda saltana sancağına verilen isimdi. Buna, elviye-i sultanî veya devam

Kethüda : Kahya, yardımcı, üst düzey devlet görevlilerinin yardımcısı, saray hizdevam

Namazgah : Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış yer.devam

Cülüs : Padişahın tahta çıkması.devam