Ağa Çırağı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Çırağı:
Kanun hükümlerine aykırı olarak, yeniçeri ağaları tarafından, Türklerden ocağa yazdırılanlar hakkında kullanılan bir tabirdi.

Ocak nizamları bozulmadan önce, ocağa devşirme suretiyle Hıristiyanların asil ve temiz ailelerinin çocukları alınır, Türkçeyi ve İslam dinini öğrenmek üzere Türklere satılarak yedi sekiz sene sonra aralarından layık olanlar ulufe ile yeniçeri ocağına kaydedilirdi. Ocak nizamları bozulduktan sonra yeniçeri ağaları, temiz ailelere mensup olup olmadıklarını araştırmadan, anlaşma yoluyla ya da rüşvetle Hıristiyan çocuklarını acemi oğlan olarak kaydetmeye başladıkları gibi, Türk ve Müslüman gençlerini de, ana ve babalarının adlarını birer Hıristiyan adı gibi göstermek suretiyle acemi ocağına yazdırmaya başladılar. Daha sonraları iyice bozulan yeniçeri ocağında, ocağın ihtiyar yeniçerileri de kendi evlatlarını ocağa kaydettirmeye başladıkları zaman, bu şekilde kayıt olanlara da ağa çırağı denilmeye başlandı.

Ağa Çırağı ile ilgili benzer terimler:

Yeniçeri Ağası : Yeniçeri ocağının komutanı.devam

Ağavat : Saray hizmetinde kullanılan harem ağaları için kullanılan bir tabirdi. Ağavat,devam

Ak Akça : Eskiden gümüş para hakkında halk tarafından kullanılan bir tabirdi. Güdevam

Delme Mecra : Yerin altından giden ve insan eli ile yapılmış olan su galerisi, yer adevam

Kethüda : Kahya, yardımcı, üst düzey devlet görevlilerinin yardımcısı, saray hizdevam

Akkâm : Sözlük manası çadır mehteri, yük kaldıran Arap hizmetkâr demek olan bu keldevam