Ağa Çırağı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Çırağı:
Kanun hükümlerine aykırı olarak, yeniçeri ağaları tarafından, Türklerden ocağa yazdırılanlar hakkında kullanılan bir tabirdi.

Ocak nizamları bozulmadan önce, ocağa devşirme suretiyle Hıristiyanların asil ve temiz ailelerinin çocukları alınır, Türkçeyi ve İslam dinini öğrenmek üzere Türklere satılarak yedi sekiz sene sonra aralarından layık olanlar ulufe ile yeniçeri ocağına kaydedilirdi. Ocak nizamları bozulduktan sonra yeniçeri ağaları, temiz ailelere mensup olup olmadıklarını araştırmadan, anlaşma yoluyla ya da rüşvetle Hıristiyan çocuklarını acemi oğlan olarak kaydetmeye başladıkları gibi, Türk ve Müslüman gençlerini de, ana ve babalarının adlarını birer Hıristiyan adı gibi göstermek suretiyle acemi ocağına yazdırmaya başladılar. Daha sonraları iyice bozulan yeniçeri ocağında, ocağın ihtiyar yeniçerileri de kendi evlatlarını ocağa kaydettirmeye başladıkları zaman, bu şekilde kayıt olanlara da ağa çırağı denilmeye başlandı.

Ağa Çırağı ile ilgili benzer terimler:

Hidiv : Osmanlı Devletine bağlı Mısır'ın yöneticilerine verilen unvan.devam

Tersane Çavuşu : Gemi yapılan yerin işçi başı.devam

Irakeyn : İki Irak demek, Bugünkü Irak; Irak-ı Arabi, İran'ın batısındaki dağlık bölgdevam

Lonca : Osmanlı esnaf teşkilatı, belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları idevam

Sıbyan mektebi : Osmanlılarda ilköğretim okulu.devam

Zeamet : Osmanlı'da dirlik arazilerinin bir bölümü.devam