Ağa Çırağı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Çırağı:
Kanun hükümlerine aykırı olarak, yeniçeri ağaları tarafından, Türklerden ocağa yazdırılanlar hakkında kullanılan bir tabirdi.

Ocak nizamları bozulmadan önce, ocağa devşirme suretiyle Hıristiyanların asil ve temiz ailelerinin çocukları alınır, Türkçeyi ve İslam dinini öğrenmek üzere Türklere satılarak yedi sekiz sene sonra aralarından layık olanlar ulufe ile yeniçeri ocağına kaydedilirdi. Ocak nizamları bozulduktan sonra yeniçeri ağaları, temiz ailelere mensup olup olmadıklarını araştırmadan, anlaşma yoluyla ya da rüşvetle Hıristiyan çocuklarını acemi oğlan olarak kaydetmeye başladıkları gibi, Türk ve Müslüman gençlerini de, ana ve babalarının adlarını birer Hıristiyan adı gibi göstermek suretiyle acemi ocağına yazdırmaya başladılar. Daha sonraları iyice bozulan yeniçeri ocağında, ocağın ihtiyar yeniçerileri de kendi evlatlarını ocağa kaydettirmeye başladıkları zaman, bu şekilde kayıt olanlara da ağa çırağı denilmeye başlandı.

Ağa Çırağı ile ilgili benzer terimler:

Muhtesip : Çarşı ve pazar esnafını din kurallarına göre denetleyen görevli, beledidevam

Su Terazisi : Şehre getirilen suyun havalandırılıp basınç kazandırılarak kamusal yapıladevam

Su nezareti : İlk defa Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurulan ve su işlerinden sorudevam

Düyun-u Umumiye İdaresi : Genel Borçlar İdaresi.devam

Narh : Tüketiciyi korumak amacıyla özellikle ihtiyaç maddeleri için devletçe belirldevam

Harim : Camilerde ibadetin gerçekleştirildiği ana mekân. Belirli kısıtlamaların olduğu mdevam