Ağa Çırağı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Çırağı:
Kanun hükümlerine aykırı olarak, yeniçeri ağaları tarafından, Türklerden ocağa yazdırılanlar hakkında kullanılan bir tabirdi.

Ocak nizamları bozulmadan önce, ocağa devşirme suretiyle Hıristiyanların asil ve temiz ailelerinin çocukları alınır, Türkçeyi ve İslam dinini öğrenmek üzere Türklere satılarak yedi sekiz sene sonra aralarından layık olanlar ulufe ile yeniçeri ocağına kaydedilirdi. Ocak nizamları bozulduktan sonra yeniçeri ağaları, temiz ailelere mensup olup olmadıklarını araştırmadan, anlaşma yoluyla ya da rüşvetle Hıristiyan çocuklarını acemi oğlan olarak kaydetmeye başladıkları gibi, Türk ve Müslüman gençlerini de, ana ve babalarının adlarını birer Hıristiyan adı gibi göstermek suretiyle acemi ocağına yazdırmaya başladılar. Daha sonraları iyice bozulan yeniçeri ocağında, ocağın ihtiyar yeniçerileri de kendi evlatlarını ocağa kaydettirmeye başladıkları zaman, bu şekilde kayıt olanlara da ağa çırağı denilmeye başlandı.

Ağa Çırağı ile ilgili benzer terimler:

Acem Çapkınları : Kiralık atlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Arabaların genel olaradevam

İmarethane : Fakirlere ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu.devam

Ahitname-i Hümayun : Hükümdarın verdiği hat, ferman gibi belgelerin yerine kullanılan tabirdi.devam

Ağa Sancağı : Yeniçeri ağasına ait sancağa verilen addı. Yeniçeri ağaları ilk zamanlarında sancakdevam

Mültezim : Devlete ait bir yerin gelirini açık arttırma ile üzerine alan kimse.devam

Ahz-u itâ : Alıp vermedevam