Ağa Bölüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Bölüğü:
Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan odaların otuz birincisi İstanbul Ağası'nın odasıydı. Ağa bölüğü, önceleri bir bölükken sonraları acemi oğlanları çoğalınca bir bölük 9 bölüğe çıkarılmıştı.

Ağa Bölüğü ile ilgili benzer terimler:

Türbedar : Türbede hizmet gören ve türbeyi bekleyen kimsedir.devam

Nakkaş : Binaların duvar ve tavan gibi yerlerine ve kitaplar süslemeler yapan rdevam

Ağır Esame : Belli bir miktarın üzerinde ulûfe alanlar için kullanılan bir tabirdi. Ydevam

Tezhip : Kitap süsleme sanatı.devam

Müsadere : Osmanlı Devletinde her hangi bir kişiye ait mallara padişah adına el kdevam

Mahlas : Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kulldevam