Ağa Bölüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Bölüğü:
Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan odaların otuz birincisi İstanbul Ağası'nın odasıydı. Ağa bölüğü, önceleri bir bölükken sonraları acemi oğlanları çoğalınca bir bölük 9 bölüğe çıkarılmıştı.

Ağa Bölüğü ile ilgili benzer terimler:

Koloni : Sömürge, göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer.devam

Darülfünun : Osmanlı Devleti'nde 19. yyda açılan üniversite.devam

İaşe : Yedirip, içirme, bakma, besleme.devam

Alaya Binmek : Resmi sıfatı olan şahısların, bayramlarla resmi günlerde yapılan alayldevam

Çelebi : Efendi, kibar, görgülü ve ince kişi. Eskiden "bay" yerine kullanılan bdevam

Sahib-i Arz : Tımar ve zeamet sahipleri.devam