Ağa Bölüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Bölüğü:
Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan odaların otuz birincisi İstanbul Ağası'nın odasıydı. Ağa bölüğü, önceleri bir bölükken sonraları acemi oğlanları çoğalınca bir bölük 9 bölüğe çıkarılmıştı.

Ağa Bölüğü ile ilgili benzer terimler:

Akçe : Osmanlı Devletinin para birimi olup gümüşten yapılırdı.devam

Su yolcu : Su tesislerinin isale hatlarının bakım ve onarımından sorumlu olan kişdevam

Berat : Osmanlı Devletinde bir göreve tayin ya da unvan verilmesi nedeniyle vedevam

Şifahane : Hastahane.devam

Akın : Keşif, tahrip veya yağma maksadıyla ecnebi memleketlerine yapılan askeri devam

Çelebi : Efendi, kibar, görgülü ve ince kişi. Eskiden "bay" yerine kullanılan bdevam