Ağa Bölüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Bölüğü:
Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan odaların otuz birincisi İstanbul Ağası'nın odasıydı. Ağa bölüğü, önceleri bir bölükken sonraları acemi oğlanları çoğalınca bir bölük 9 bölüğe çıkarılmıştı.

Ağa Bölüğü ile ilgili benzer terimler:

Panislamizm : İslam birliğini hedefleyen akım.devam

Türbedar : Türbede hizmet gören ve türbeyi bekleyen kimsedir.devam

Sakalar Kethüdası : Sakalar ocağının kahyası olup derece olarak sakabaşından sonra gelir. Gördevam

Nahiye : Bucak, Mülki Yerleşme birimi.devam

Hümayun : Devlet ve saltanat sahibi padişaha ait olan, onunla ilgili olan.devam

Akarat-ı Mevkuf : Gerek aynî (yani eşya, arazi vb. mallar) gerek nakdî yollarla elde edilen devam