Ağa Bölüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Bölüğü:
Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan odaların otuz birincisi İstanbul Ağası'nın odasıydı. Ağa bölüğü, önceleri bir bölükken sonraları acemi oğlanları çoğalınca bir bölük 9 bölüğe çıkarılmıştı.

Ağa Bölüğü ile ilgili benzer terimler:

Tophane nazırı : Topların imal edildiği ve topçu askerlerin eğitiminin yapıldığı yerin komutanı.devam

Acemi Ağa : Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) hadevam

Gayrimüslim : Müslüman olmayan.devam

Nizam-ı Cedit : Avrupa tarzında kurulmak istenen ordu, III. Selim'in Avrupa tarzı yaptdevam

Vezir : Bakanlık ve valilik gibi önemli görevleri yerine getiren ve paşa ünvandevam

Alaca Bayrak : Yeniçerilerin süvari kısmını teşkil eden ve "ebna-i sipahiyan" ismini aldevam