Ağa Bölüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Bölüğü:
Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan odaların otuz birincisi İstanbul Ağası'nın odasıydı. Ağa bölüğü, önceleri bir bölükken sonraları acemi oğlanları çoğalınca bir bölük 9 bölüğe çıkarılmıştı.

Ağa Bölüğü ile ilgili benzer terimler:

Şark Meselesi : Osmanlı Devletini paylaşmak ve yıkmak amacına yönelik düşünce.devam

Kaldırımcı Kethüdası : Götürü usülde taş döşeyerek yol yapan kaldırımcı esnafının yaptığı işi dedevam

Cizye : Müslüman olmayanlardan alınan vergi.devam

Ak Akça : Eskiden gümüş para hakkında halk tarafından kullanılan bir tabirdi. Güdevam

Levend : Osmanlı'da deniz askeri.devam

Düyun : Borçlar.devam