Ağa Bölüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Bölüğü:
Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan odaların otuz birincisi İstanbul Ağası'nın odasıydı. Ağa bölüğü, önceleri bir bölükken sonraları acemi oğlanları çoğalınca bir bölük 9 bölüğe çıkarılmıştı.

Ağa Bölüğü ile ilgili benzer terimler:

Mültezim : Devlete ait bir yerin gelirini açık arttırma ile üzerine alan kimse.devam

Su Kemeri : Su borularının basınca dayanıklı yapılamadığı dönemlerde kentin su ihtiyadevam

Hünkâr Mahfili : Camilerde hükümdara ayrılan bölüm. Bazen galerinin bir bölümü, bazen adevam

Arz Odası : Padişahların devlet büyüklerini ve yabancı elçileri kabul edip dinledikldevam

Tacir : Tüccar.devam

Halife : Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların lideri ve şeriatın koruyucdevam