Ağa Bölüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Bölüğü:
Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan odaların otuz birincisi İstanbul Ağası'nın odasıydı. Ağa bölüğü, önceleri bir bölükken sonraları acemi oğlanları çoğalınca bir bölük 9 bölüğe çıkarılmıştı.

Ağa Bölüğü ile ilgili benzer terimler:

Nafia : İnşaat işleri.devam

Alay Beyi : Eskiden miralay rütbesinde olan, vilayet merkezlerindeki jandarma kumadevam

Arâzi-i selîha : Çıplak arazidevam

Narh : Tüketiciyi korumak amacıyla özellikle ihtiyaç maddeleri için devletçe belirldevam

Cariye : Düşman ülkelerine yapılan akınlarda ele geçirilerek veya yabancı ülkelerdevam

İmarethane : Fakirlere ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu.devam