Ağa Bölüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Bölüğü:
Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan odaların otuz birincisi İstanbul Ağası'nın odasıydı. Ağa bölüğü, önceleri bir bölükken sonraları acemi oğlanları çoğalınca bir bölük 9 bölüğe çıkarılmıştı.

Ağa Bölüğü ile ilgili benzer terimler:

Kazasker : En yüksek ilmi rütbe, günümüzün adalet bakanı. İmparatorkuğun Asya ve avrudevam

Tarikat : Tasavvufa dayalı olan çeşitli islam doktrinlerine verilen ad.devam

Serdarıekrem : Padişah sefere katılmadığı zaman ordu baş kumandanı olarak seferi idare edevam

İcmal : Özet, kısaltma.devam

Reis-ül ûlema : Şeyhülislamlık dairesinde ilmiye sınıfının başı olan memur.devam

Mahlas : Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kulldevam