Ağa Bölüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Bölüğü:
Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan odaların otuz birincisi İstanbul Ağası'nın odasıydı. Ağa bölüğü, önceleri bir bölükken sonraları acemi oğlanları çoğalınca bir bölük 9 bölüğe çıkarılmıştı.

Ağa Bölüğü ile ilgili benzer terimler:

Kapıcılar Kahyası : Bir ilin veya bir resmi dairenin babıâli'de görülecek işlerini takip ededevam

Acemi Ağa : Sarayın harem dairesi hizmetinde kullanılan zenci (genellikle Arap) hadevam

Arazi-i seniyye : Saltanat makamını işgal edenlere ait toprak.devam

Alay Meclisi : Alay işleri ve meseleleri hakkında gerekli kararları alıp uygulamaya kdevam

Arpa Emini : Saraydaki padişah ahırının en üst düzeydeki yöneticisi. Ahır masraflardevam

Molla : Büyük kadı, Kadı'nın bir üst derecesi, eyalet kadısı.devam