Ağa Bölüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Bölüğü:
Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan odaların otuz birincisi İstanbul Ağası'nın odasıydı. Ağa bölüğü, önceleri bir bölükken sonraları acemi oğlanları çoğalınca bir bölük 9 bölüğe çıkarılmıştı.

Ağa Bölüğü ile ilgili benzer terimler:

Kızlar Ağası : Saray hareminin ağası.(Darüssaade ağası)devam

Yesari : Solak, sol elini kullanan. / Yesarizade; Solak kişinin soyundan gelen.devam

Ruznameci : Günlük defterleri kaleme alan kişi. / İnşaat masraflarının günlük hesabdevam

Kaime : Resmi kağıt, Kağıt para.devam

Malikane : Yurtluk.devam

Mahlas : Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kulldevam