Ağa Bölüğü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Ağa Bölüğü:
Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan odaların otuz birincisi İstanbul Ağası'nın odasıydı. Ağa bölüğü, önceleri bir bölükken sonraları acemi oğlanları çoğalınca bir bölük 9 bölüğe çıkarılmıştı.

Ağa Bölüğü ile ilgili benzer terimler:

Yaver : Devletin ileri gelenleri ile komutanların yanında bulunup onların emirdevam

Türbedar : Türbede hizmet gören ve türbeyi bekleyen kimsedir.devam

Haraç : Müslüman olmayanların ödemekle yükümlü oldukları, toprak mülkiyetine ddevam

Serdar-ı Ekrem : Orduya başkumandanlık ettiği zaman sadrazama verilen unvan.devam

İltizam : Vergilerden birini bedel karşılığında alma toplama yetkisi, toplayana da devam

Muvakkithane : Saat imali ve tamiri yapılan yer.devam