Afeta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Afeta:
Arapça anlamı , yaşam veren anlamına gelir. Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gündüz haritasında güney gece haritasında klasik Astrologlar Ay' ı Afeta kabul ederler. Bazı Arap Astrologları yükselen burcun ve bazı Arap noktalarının da afeta olabileceğini savunmaktadırlar.Günümüzde çok kullanılmamaktadır. Elimizde doğruluğunu gösteren yeterli kanıt olmasa da bazı horoskop işleyiş biçimlerinde Afeta derecelerini çalıştığı bilinmektedir .

Afeta ile ilgili benzer terimler:

Velovis : Bir roma tanrısı. Yer altı tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıdevam

Pylades : Orestes'in en yakın dostu. Arkadaşının hayatını kendi hayatından üstündevam

Ophion : Titanlardan biri. Kronos ve Rhea dan önce karısı Eurynome ile birliktedevam

Brankhid'ler : Apollon'un gözdesi Brankhos'un soyundan gelenlere verilen ad.devam

Alekto : Uranos'un kanından yaratılan öç Tanrılarından biri.devam

Britomartis : Girit'li bir tanrıça, Zeus ile Karme'nin kızı.devam