Afeta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Afeta:
Arapça anlamı , yaşam veren anlamına gelir. Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gündüz haritasında güney gece haritasında klasik Astrologlar Ay' ı Afeta kabul ederler. Bazı Arap Astrologları yükselen burcun ve bazı Arap noktalarının da afeta olabileceğini savunmaktadırlar.Günümüzde çok kullanılmamaktadır. Elimizde doğruluğunu gösteren yeterli kanıt olmasa da bazı horoskop işleyiş biçimlerinde Afeta derecelerini çalıştığı bilinmektedir .

Afeta ile ilgili benzer terimler:

Podaleirios : Aslepios'un oğlu kahramanlık devrinin meşhur hekimi.devam

Eos : Şafakdevam

Aithra : Kral Pitteheus'un kızı. Theseus'un anası. Aithra, Dioskur'lar tarafınddevam

Likhas : Herakles'in arkadaşlarından biri.devam

Alkithoe : Minyas'ın kızı, iki kardeşi ile birlikte şarap tanrısının ayinlerine kdevam

Orpheus : Thrakia kralı Oiagros'un oğlu ve Yunanlıların efsanevi şairi.devam