Afeta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Afeta:
Arapça anlamı , yaşam veren anlamına gelir. Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gündüz haritasında güney gece haritasında klasik Astrologlar Ay' ı Afeta kabul ederler. Bazı Arap Astrologları yükselen burcun ve bazı Arap noktalarının da afeta olabileceğini savunmaktadırlar.Günümüzde çok kullanılmamaktadır. Elimizde doğruluğunu gösteren yeterli kanıt olmasa da bazı horoskop işleyiş biçimlerinde Afeta derecelerini çalıştığı bilinmektedir .

Afeta ile ilgili benzer terimler:

Byzas : Poseidon'un oğlu. Annesi Zeus ile İo'nun kızı idi. Byzans şehrini kurdudevam

Phthonos : Haset tanrıçalarından biri.devam

Luna : Romalıların ay tanrıçasına verdikleri ad.devam

Lynkeus : Arganaut'lardan biri Messenia kralı Aphareus'un oğlu. Gözleri röntgen ışıdevam

Teukris : Teukros'un kızı, Dardanos'un karısıdevam

Beroe : Adonis ile Aphrodite'in kızı. Poseidon onunla evlenmek istedi ama o Didevam