Afeta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Afeta:
Arapça anlamı , yaşam veren anlamına gelir. Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gündüz haritasında güney gece haritasında klasik Astrologlar Ay' ı Afeta kabul ederler. Bazı Arap Astrologları yükselen burcun ve bazı Arap noktalarının da afeta olabileceğini savunmaktadırlar.Günümüzde çok kullanılmamaktadır. Elimizde doğruluğunu gösteren yeterli kanıt olmasa da bazı horoskop işleyiş biçimlerinde Afeta derecelerini çalıştığı bilinmektedir .

Afeta ile ilgili benzer terimler:

Camene : Çeşme perileridirler ancak yunanlılar bunların ilham perileri olduklarıdevam

İphistos : Oikhalia kralı Eurytos'un oğlu. Arganuatlar seferine katıldı. Herakle tardevam

Hydne : Skyttis'in kızı. Baba kız çok usta dalgıçlardı.devam

Asterion : Girit adası kralı. Europa'nın Zeus'tan olan iki oğlu Minos ve Rhadamantysdevam

Stellio : Kertenkeleye çevrilen küçük bir çocuğun adı. Demeter'in kana kana su içmesi ile adevam

Onkos : Apollon'un oğlu, Arkadia'da kurduğu bir şehre adını verdi.devam