Afeta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Afeta:
Arapça anlamı , yaşam veren anlamına gelir. Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gündüz haritasında güney gece haritasında klasik Astrologlar Ay' ı Afeta kabul ederler. Bazı Arap Astrologları yükselen burcun ve bazı Arap noktalarının da afeta olabileceğini savunmaktadırlar.Günümüzde çok kullanılmamaktadır. Elimizde doğruluğunu gösteren yeterli kanıt olmasa da bazı horoskop işleyiş biçimlerinde Afeta derecelerini çalıştığı bilinmektedir .

Afeta ile ilgili benzer terimler:

Leda : Etolia kralı Thestios'un kızı, Tyndaros'un karısı. Zeus'tan Kastor ve devam

Zeuksippe : Laomedon'un kızıdevam

Rhytia : Korybant'ların annesi. Samothrake adasında yaşayan bu dokuz kardeşin Adevam

Amphilokhos : Amphiaros ile Eriphyle'nin oğlu. Oda babası gibi bir kahin idi.devam

Aristaios : Apollon ile Kyrene adlı bir perinin oğlu. Çobanlığın, zeytin yetiştirmenin vedevam

Korokos : Çok güzel bir delikanlıydı. Smilaks adında bir peri kızına aşık oldu, adevam