Afeta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Afeta:
Arapça anlamı , yaşam veren anlamına gelir. Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gündüz haritasında güney gece haritasında klasik Astrologlar Ay' ı Afeta kabul ederler. Bazı Arap Astrologları yükselen burcun ve bazı Arap noktalarının da afeta olabileceğini savunmaktadırlar.Günümüzde çok kullanılmamaktadır. Elimizde doğruluğunu gösteren yeterli kanıt olmasa da bazı horoskop işleyiş biçimlerinde Afeta derecelerini çalıştığı bilinmektedir .

Afeta ile ilgili benzer terimler:

Kaberio : Proteos'un kızı. Hephaistos ile olan evliliğinden Kadmilos adında bir oğlu odevam

Laddakid'ler : Thebia kralı Labdakos'un soyundan gelenlere verilen ad.devam

Palamedes : Nauplios ile Klymene'nin oğlu. Odysseus tarafından öldürüldü.devam

Hestia : Kronos ile Rea'nın kızı. Romalılar ona Vesta derler. Aile ocağı tanrıçasıdıdevam

Menthe : (Nane) Cehennemler tanrısı Hades'in gönül verdiği peri kızı. Hades'in kardevam

Karya : Lakonia'lı güzel bir kız sonradan fındık ağacına çevrildi.devam