Afeta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Afeta:
Arapça anlamı , yaşam veren anlamına gelir. Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gündüz haritasında güney gece haritasında klasik Astrologlar Ay' ı Afeta kabul ederler. Bazı Arap Astrologları yükselen burcun ve bazı Arap noktalarının da afeta olabileceğini savunmaktadırlar.Günümüzde çok kullanılmamaktadır. Elimizde doğruluğunu gösteren yeterli kanıt olmasa da bazı horoskop işleyiş biçimlerinde Afeta derecelerini çalıştığı bilinmektedir .

Afeta ile ilgili benzer terimler:

Menoetios : Bir titan oğlu.devam

Zelos : Sadakat sembolü. Styks ile Okeanos'un oğlu. Zafer, Kudret, Şiddet Zelos'undevam

Okeanid'ler : Okeanos'un kızları. Kaynak dere ve akarsu tanrıçaları.devam

Metis : Hikmet ve tedbirlik tanrıçası. Okeanos ile Tethys'in kızı.devam

Arkiron : Kentauros'lardan biri.devam

Megaira : Uranos'un kanından yaratılan Erinyler denilen kin ve nefret tanrılarındevam