Afeta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Afeta:
Arapça anlamı , yaşam veren anlamına gelir. Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gündüz haritasında güney gece haritasında klasik Astrologlar Ay' ı Afeta kabul ederler. Bazı Arap Astrologları yükselen burcun ve bazı Arap noktalarının da afeta olabileceğini savunmaktadırlar.Günümüzde çok kullanılmamaktadır. Elimizde doğruluğunu gösteren yeterli kanıt olmasa da bazı horoskop işleyiş biçimlerinde Afeta derecelerini çalıştığı bilinmektedir .

Afeta ile ilgili benzer terimler:

Pindos : Makadeon'un oğlu. Kardeşleri tarafından öldürüldü.devam

Thesprotlar : Epir halkına verilen ad.devam

Euryale : Gaia'nın kızkardeşleri olan Gorgon'lardan biridevam

Rhopalos : Herakles'in oğlu, Phaestos'un babası.devam

Peirithoos : Zeus ile Dia'nın oğlu, Lapithler kralı.devam

Phalkes : Temenos'un oğlu. Heraklid'lerden biri.devam