Afeta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Afeta:
Arapça anlamı , yaşam veren anlamına gelir. Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gündüz haritasında güney gece haritasında klasik Astrologlar Ay' ı Afeta kabul ederler. Bazı Arap Astrologları yükselen burcun ve bazı Arap noktalarının da afeta olabileceğini savunmaktadırlar.Günümüzde çok kullanılmamaktadır. Elimizde doğruluğunu gösteren yeterli kanıt olmasa da bazı horoskop işleyiş biçimlerinde Afeta derecelerini çalıştığı bilinmektedir .

Afeta ile ilgili benzer terimler:

Alkandros : Tanrıların gözüne girmiş ünlü bir kahin.devam

Pandaman : Ateş tanrısı Hephaistos'un bir diğer adı. Her şeyi yenen anlamına gelir.devam

Trinakria : Helios'un yurdu.Sicilia adası.devam

Dedalos : Yunanlılarca heykeltraşlığın ve mimarinin piri sayılan efsanevi bir sanatdevam

Alkaios : Perseus'un üç oğlundan biri .devam

İnakhos : Argos'un efsanevi kralı. Okeanos ile Tethys'in oğlu İo'nun babası.devam