Afeta Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Afeta:
Arapça anlamı , yaşam veren anlamına gelir. Klasik Astrolojide kullanılan bir kavramdır. Gündüz haritasında güney gece haritasında klasik Astrologlar Ay' ı Afeta kabul ederler. Bazı Arap Astrologları yükselen burcun ve bazı Arap noktalarının da afeta olabileceğini savunmaktadırlar.Günümüzde çok kullanılmamaktadır. Elimizde doğruluğunu gösteren yeterli kanıt olmasa da bazı horoskop işleyiş biçimlerinde Afeta derecelerini çalıştığı bilinmektedir .

Afeta ile ilgili benzer terimler:

Miletos : Anadoluda Miletus şehrini kuran kahraman: Apollon ile Deione'nin oğlu. Medevam

Oiagros : Thrakia kralı ve Orpheus'un babası. İlham perilerinden Kalliope ile evldevam

Amphitrit : Poseidon'un karısı. Nereos ile Doris'in kızı.devam

Aglaures : Kekrops'un kızı.devam

Concus : Eski Roma tanrılarından biri. Gizlemek, örtmek, saklamak tanrısıydı.devam

Kres : Zeus'un bir peri kızından olan oğludevam