Afel (yer öte) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Afel (yer öte):
Bir cismin yörüngesinde Güneş'e en uzak olduğu nokta.

Afel (yer öte) ile ilgili benzer terimler:

Poros : Bereket tanrısı. Metis'in oğlu. Penia ile evlendi ve bundan Amour doğdu. Böydevam

İsos : Troia prenslerinden biri Agamemnon tarafından öldürüldü.devam

Pankratis : Tloeus ile İphimedie'nin kızı, dolayısıyla Aloadların başhemşiresi.devam

Klinis : Babilli zengin ve dindar bir adamdevam

İphimedia : Triops'un kızı. Amcası Aloeus ile evlendi ondan iki oğlu oldu. İphimedia ddevam

Philonome : Myktimus'un kızı ve Artemis'in arkadaşı. Ares'ten iki çocuğu oldu bu iki kadevam