Afel (yer öte) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Afel (yer öte):
Bir cismin yörüngesinde Güneş'e en uzak olduğu nokta.

Afel (yer öte) ile ilgili benzer terimler:

Kombe : Asopos ırmağının tanrısının kızı. Çocukları ile birlikte zalim kocasından devam

Athamas : Phtiksos'un babası, İno'nun kocası.devam

Menoetios : Bir titan oğlu.devam

Lynkeus : Arganaut'lardan biri Messenia kralı Aphareus'un oğlu. Gözleri röntgen ışıdevam

Eurymeda : Oeneus ile Althea'nın kızı. Kardeşi Meleagros'un ölümüne çok ağladığından Meledevam

Oegipan'lar : Dionysos'un peşinden giden sivri kulaklı varlıklar.devam