Afel (yer öte) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Afel (yer öte):
Bir cismin yörüngesinde Güneş'e en uzak olduğu nokta.

Afel (yer öte) ile ilgili benzer terimler:

Vagitanos : Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrı.devam

Proetid'ler : Argos kralı Proetos ile Sthenebea'nın kızlarına verilen ad. Bu üç kız kadevam

Oidipus : Thebai kralı Laios ile İokaste'nin oğlu. Bilmeden babasını öldürdü ve öz adevam

Hippolyte : Amazonların kraliçesi. Ares'in kızı olduğu söylenir, Herakles tarafından ödevam

Polluks : Leda'nın oğlu. Kastor'un kardeşi, Diosku'lardan biri.devam

Oinotrop'lar : Delos kralı Anios'un kızlarınaverilen ad. Dionysos bu kızlara neye dokdevam