Aeson(Aison) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aeson(Aison):
Thessalia kralı Pelias'ın kardeşi ve Jason'ın babası.

Aeson(Aison) ile ilgili benzer terimler:

Nemesis : Gece'nin kızı intikam tanrıçası. Aynı zamanda o, dünyada adaleti koruyandevam

Griffon'lar : Arslan gövdeli kartal başlı efsanevi kuşlar. Apollon'un hazinelerine bdevam

Alkinoe : Korinthos kralı Polybos'un kızı, Amphilokos'un karısı.devam

Erytos : İole'nin babası. Ok atmada kendisini geçene kızını vermeyi vaad etmişti. devam

Thessallia : Tanrılar dağı Olympos'u da içine alan kuzey doğu Yunanistan da bir bölge.Herakdevam

Keyks : Eosphoros'un oğlu. Halkyone'un kocası.devam