Aedon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Aedon:
Bülbül. Bir Attika efsanesine göre Aedon , Atina kralı Pandion'un kızıydı.

Aedon ile ilgili benzer terimler:

Helenos : Priamos'un oğlu. Troia'lıların kahini. Yunanlılara tahta atı yapmalarını devam

Aedon : Bülbül. Bir Attika efsanesine göre Aedon , Atina kralı Pandion'un kızıdevam

Thyia : Deukalion'un kızı. Zeus'tan Makedonia adında bir kızı olmuştu.devam

Androklos : Ephes şehrinin kurucularından.devam

Geras : İhtiyarlık tanrısı. Herakles bütün insanların yaşlandıkları zaman başındevam

Leukippos : Leukippid'lerin babası, Perieres'in oğlu.devam