Adrogos Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Adrogos:
Girit kralı Minos'un oğullarından biri.

Adrogos ile ilgili benzer terimler:

Beroe : Adonis ile Aphrodite'in kızı. Poseidon onunla evlenmek istedi ama o Didevam

Kithairon : Çok güzel bir delikanlıydı. Tisiphoe'ye yüz vermediği için atlarından biri ydevam

Klytie : Apollon tarafından sevilen güzel bir kız. Apollon bu kızdan çarçabuk bıkardevam

Oionos : Alkmene'nin yeğeni.devam

Kombe : Asopos ırmağının tanrısının kızı. Çocukları ile birlikte zalim kocasından devam

Melissa : Girit kralının kızı olan bir peri. Amalthee ile beraber Zeus'u büyüttüdevam