Adrogos Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Adrogos:
Girit kralı Minos'un oğullarından biri.

Adrogos ile ilgili benzer terimler:

Rhodos : Güneş'in karısı. Rhodos adasına adını verdi.devam

Hyad'lar : Atlas'ın kızları. Zeus'u Dodon'da onlar büyüttüdevam

Telphoussa : Bir Nymphe'nin adı.Ladon ırmağının kızıydı.Adını suyu buz gibi olan bir çeşdevam

Amphion : Zeus ile Antiope'nin oğlu Niobe'nin kocası.devam

Patroklos : Menoltios'un oğlu. Ünlü yunan kahramanlarından biridir.devam

Narkissos : Aşktan kaçınan bir delikanlı. Nergis çiçeğine çevrildi.devam