Adrogos Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Adrogos:
Girit kralı Minos'un oğullarından biri.

Adrogos ile ilgili benzer terimler:

Salmoneos : Thessalia kahramanlarından Eolos'un oğlu. Peloponnes'te bir şehir kurarakdevam

Philyra : Okeanos'un kızı. Bir ara Kronos'un metresi oldu.Ondan Kentaur Khiron'udevam

Laistrogon : İnsan etiyle beslenen korkunç devler.devam

Sikinos : Naiadlardan Oenoe ile Lemnos kralı Thoas'ın oğlu.devam

Hilebie : Karia bölgesi krallarından birinin kızı. Lyrkos adında bir Yunanlıyla devam

Perimele : Admetos ile Alkaste'nin kızı.devam