Admetos Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Admetos:
Thessalia'da Phere şehrinin kralı Alkestis'in babası.

Admetos ile ilgili benzer terimler:

Antiklea : Odysseus'un annesi. Oğlunun öldüğünü sanarak intihar etti.devam

Okyrrhoe : Samos perilerinden.Khesias ile Imbrasos ırmağının kızı. Apollon bu kızı sdevam

Hiera : Herakles'in oğlu olan Telephos'un karısı. Yunanlılar Troia'ya karşı savaşdevam

Brankhos : Anadolu'da Miletos'lu çok güzel bir delikanlıydı. Bir gün dağda sürüsünü otdevam

Peleus : Meşhur yunan kahramanı Akhilleus'un babası. Phthie kralı.devam

Persa : Thetys ile Okeanos'un kızı. Güneş ile evlendi. Eetes, Kirke ve Pusiphadevam