Admete Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Admete:
Eurystee'nin kızı.

Admete ile ilgili benzer terimler:

Lykios : Babilli Klinis'in oğlu. Tanrılara eşek kurban ettiği için kargaya çevrildi.devam

Staphyle : Şarap tanrısının gönül verdiği bir peri kızının adı.devam

Persa : Thetys ile Okeanos'un kızı. Güneş ile evlendi. Eetes, Kirke ve Pusiphadevam

Oegipan'lar : Dionysos'un peşinden giden sivri kulaklı varlıklar.devam

Erikhthonios : Hephaistos'un oğlu. Hephaistos'un yere saçılan tohumlarından meydana gelen devam

Protesailaos : Thessalialı bir yiğit. Troia savaşında karaya çıkan ilk yunanlıydı, hemen ödevam