Adlî Altın Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Osmanlıca Terimi Olarak Adlî Altın:
Sultan II. Mahmut zamanında basılan altın paralardan birinin ismiydi. II. Mahmut'un mahlâsı (lakabı) "adlî" olduğu için, bu paraya da o isim verilmişti. Tam, nısıf (yarım) ve rubu (1/4, çeyrek) olmak üzere üç çeşitti. Tamamı on iki, yarısı altı kuruşa, çeyreği de yüz paraya denk geliyordu. Paraların bir tarafında tuğra, öbür tarafında da "Duribe fî Dar-ül- Hilâfet -il- Aliyye" yazısı vardı. Yazılarının azlığı dolayısıyla bir süre sonra adalarda kalıplarının yapıldığı görüldüğünden, tuğranın etrafına "Sultan-ı Selâtin-i zaman Mahmut Han", öbür tarafına da, ortasında "Duribe fi Kostantiniyye-t-ül- Mahruse" olmak üzere etrafına "Dâm-ı mülkühu ve saltanaühu" ibareleri yazılmak koşuluyla yenileri basılmıştır. Bu para H. 1245 senesinde tedavülden kaldırılmıştır.

Adlî Altın ile ilgili benzer terimler:

Su Terazisi : Şehre getirilen suyun havalandırılıp basınç kazandırılarak kamusal yapıladevam

Altı Vergi : Duyun-u Umumiye'ye verilmiş altı vergi: İpek, Tütün, Balık avı, tuz, içkidevam

Alaca : Fes rengi ve lacivert zemin üzerinde sarı çizgiler olan bir çeşit pamuklu devam

Künk : Su nakli için isale hatlarında kullanılan pişmiş toprak tada çimentodan yadevam

İcazet : Bilimde ve eğitimde öğrenimi tamamlayanlara verilen belge.devam

Nakkaş : Binaların duvar ve tavan gibi yerlerine ve kitaplar süslemeler yapan rdevam